Budgetaftale på plads i Favrskov Kommune

28.09.2022

24 ud af Byrådets 25 medlemmer står bag aftale om budgettet for 2023-26, der bl.a. indeholder udvidelser på 8,1 mio. kr. og besparelser på 13,2 mio. kr. 

En større del af udvidelserne er rettet mod skolerne, som tilføres 5,1 mio. kr. i 2023 til at dække et underskud som følge af stigende udgifter til specialundervisning. Samtidig styrkes indsatsen for at få flest mulige 8. klasseselever i erhvervspraktik. 

Dagplejen tilføres 1,25 mio. kr. årligt til at styrke fastholdelsen og rekrutteringen af dagplejere. Samme beløb tilføres daginstitutionerne fra 2023 og frem til yderligere forbedring af personalenormeringen. 

Besparelserne skal bl.a. findes via effektiviseringer på alle arbejdspladser på 2,3 mio. kr. i 2023 stigende til 5,5 mio. kr. i de følgende år. Hertil kommer en reduktion i personalet på arbejdsmarkedsområdet svarende til 1 mio. kr. årligt, som følge af den aktuelle lave ledighed i Favrskov.

I budgettet er der afsat ca. 110 mio. kr. årligt til en række forskellige anlægsprojekter. Der er bl.a. afsat penge til flere daginstitutionspladser, større renoveringer af Korsholm Skole og Tungelundskolen, et nyt plejecenter i Hadsten, samt en række klimaforbedrende projekter.

Der er modtaget 71 høringssvar vedrørende Budget 2023-26. Partierne bag budgetaftalen har gennemgået alle høringssvarene og i den forbindelse hæftet sig ved den generelle forståelse for den aktuelle økonomiske situation og de heraf afledte prioriteringer.

Læs mere om Budget 2023-26 på favrskov.dk/budget

Gruppeformænd med i Budget 2023-26

Gruppeformændene for partierne bag aftale om Budget 2023-26

Yderligere oplysninger

Lars Storgaard (C), borgmester                                    24 24 32 77
Isabell Friis Madsen (A), gruppeformand                      20 46 64 28
Charlotte Green (C), gruppeformand                            25 67 38 28
Birgit Liin (V), gruppeformand                                       41 40 15 42
Søren Frandsen (F), gruppeformand                            24 23 43 71
Torben Christensen (B), gruppeformand                      42 80 00 96
Erling Høj Sørensen (D), gruppeformand                     20 45 80 98
Eva Damsgaard (O), gruppeformand                            81 61 80 33