Budgetforslag 2024-27 i høring frem til 19. september 2023

06.09.2023

Høringssvar til budgetforslaget skal sendes til budget@favrskov.dk senest 19. september 2023.

Høringssvarene vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter høringsfristen.

Budgettet er til første behandling i byrådet 12. september, og det er til anden behandling 10. oktober, hvor budgettet vedtages.

Læs Budgetforslag 2024-27 og tilhørende materiale her