Dagtilbud og skoler tager imod ukrainske børn

08.04.2022

Favrskov Kommune byder ukrainske børn velkommen og gør det bedste for, at de kan få en tryg og god start på deres ophold i Danmark. Nogle få ukrainske børn er begyndt i skole, mens en mindre gruppe børn begynder i dagtilbud efter påske.

De ukrainske børn, som bor i Favrskov Kommune, kan få plads i kommunens dagtilbud og på skoler. De yngste børn på 0-6 år får tilbudt en plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Favrskov Kommune skal leve op til pasningsgarantien, og derfor har de ukrainske børn de samme vilkår som de danske børn, og det tilstræbes, at de får et tilbud i den del af kommunen, hvor de bor.

To pædagoger, som kommer fra Ukraine og har været ansat i Favrskov Kommune gennem længere tid, har tilbudt deres hjælp. De har fået en rolle som ’modtagerpædagoger’, forklarer dagtilbudschef Lone Bruun Nielsen:

- De er med til at formidle kontakten mellem dagtilbuddet og forældrene, når barnet har fået en plads. Modtagerpædagogerne er med i opstarten og skal være med til at sikre den bedst mulige start for børnene og deres forældre.

Der arbejdes også på at etablere en legestue på Skaghøj i Hammel, hvor en del ukrainere bor. Her kan ukrainske børn og deres forældre mødes, og legestuen vil være åben for kommunens ukrainere, mens de venter på at få en plads i dagtilbud.

På skolerne indskrives de ukrainske børn i modtagerklasser. Børn fra 6 til 12 år indskrives i modtagerklasser på Skovvangskolen i Hammel. De ukrainske elever vil få basisundervisning i dansk som andetsprog. Samtidig bliver de tilknyttet en almenklasse, så de får mulighed for at være sammen med jævnaldrende og lære mere dansk. Børn og unge fra 13 år, bosat i Hammel-området, indskrives også i en modtagerklasse på Skovvangskolen, mens børn og unge fra 13 år, der er bosat i den øvrige del af kommunen, indskrives i en modtagerklasse på Østervangskolen i Hadsten. Hvis man ikke bor i Hammel eller Hadsten, bliver der arrangeret transport.

Situationen ændrer sig løbende, og det er ikke til at vide, hvor mange ukrainske børn Favrskov Kommune skal tage imod på sigt. Derfor følger Børn og Kultur udviklingen tæt og justerer løbende modtagertilbuddene i dagtilbud og skoler efter behov.

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål til modtagelsen af de ukrainske børn, kan du kontakte: 

Ønsker du hjælp til at indskrive dit barn i dagtilbud eller skole, kan du kontakte: