You are here

Ekspropriation til nyt idrætsområde i Søften

OPDATERING: Åstedsforretningen er udsat. Ny dato annonceres snarest.

Med henblik på etablering af nyt idrætsområde syd for Engdalsvej i Søften (lokalplan nr. 384)  har byrådet i Favrskov Kommune vedtaget at søge erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder over anden ejendom gennemført ved ekspropriation.

Der afholdes åstedsforretning som forberedelse til ekspropriation. Åstedsforretningen afholdes i medfør af § 47, stk. 1 i lov om planlægning og §§ 99-102 i lov om offentlige veje.

Åstedsforretning udsat

Åstedsforretningen skulle være afholdt 21. januar 2021, men det er netop besluttet, at åstedsforretningen udsættes, og at der snarest vil blive annonceret en ny indkaldelse til åstedsforretning med mindst 4 ugers varsel.

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejerne af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. ligger til gennemsyn hos Borgerservicecenteret, Skovvej 20, 8382 Hinnerup indtil afholdelse af åstedsforretningen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til landinspektør ved Favrskov Kommune Per Roed på proe@favrskov.dk eller 23433971.

Dato: 13. januar 2021

Senest opdateret:

13. januar 2021