You are here

Ekspropriation til nyt idrætsområde i Søften

Der afholdes åstedsforretning som forberedelse til ekspropriation 10. marts 2021.

Med henblik på etablering af nyt idrætsområde syd for Engdalsvej i Søften (lokalplan nr. 384)  har byrådet i Favrskov Kommune vedtaget at søge erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder over anden ejendom gennemført ved ekspropriation.

Der afholdes åstedsforretning som forberedelse til ekspropriation. Åstedsforretningen afholdes i medfør af § 47, stk. 1 i lov om planlægning og §§ 99-102 i lov om offentlige veje.

Åstedsforretning 10. marts 2021

Åstedsforretningen afholdes onsdag den 10. marts 2021 som angivet nedenfor:

  • Kl. 13.00: Lb.nr. 2 - matr.nr. 1c Søften by, Søften, beliggende Engdalsvej 14, 8382 Hinnerup
  • Kl. 13.45: Lb.nr. 1 - matr.nr. 1b og 97 Søften by, Søften, beliggende Engdalsvej 12, 8382 Hinnerup


Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejerne af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Materiale til download


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til landinspektør ved Favrskov Kommune Per Roed på proe@favrskov.dk eller 23433971.

Dato: 08. februar 2021

Senest opdateret:

08. februar 2021