Ekstraordinær inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier

24.05.2023
Far og søn sidder i naturen

I juni og august 2023 udbetales ekstraordinær inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier. Inflationshjælpen udbetales automatisk til familier, som er berettiget. Læs om betingelserne og udbetaling af inflationshjælpen her.

I juni og august 2023 udbetales ekstraordinær inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier. Hjælpen er til alle børnefamilier i kontanthjælpssystemet og børnefamilier, hvor mindst én af forældrene er i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb og modtager ressourceforløbsydelse. 

Inflationshjælpen har til formål at hjælpe økonomisk udsatte børnefamilier, der har været ramt af stigende priser som følge af den høje inflation. 

Hvem kan modtage inflationshjælp?

Hjælpen er målrettet alle forsørgere, der i januar 2023 modtog:

  • Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, samt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
  • Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb
  • Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Hjælpen udbetales til forældre, som deler adresse med egne børn under 15 år. Inflationshjælp ydes alene til den registrerede mor, hvis begge forældre opfylder betingelserne.

Du kan læse mere om hele loven om inflationshjælpen på www.borger.dk

Hvornår udbetales hjælpen?

Pengene udbetales som skattefrit beløb i to rater og modregnes ikke i øvrige offentlige ydelser. Første halvdel af beløbet udbetales 30. juni 2023, og anden halvdel udbetales 31. august 2023.

Inflationshjælpen udbetales automatisk til de familier, som er berettiget - det betyder, at du ikke selv skal ansøge om hjælpen.

Hvis du vil ansøge om inflationshjælp
Hvis du mener, at du er omfattet af målgruppen for inflationshjælp, men du ikke får udbetalt inflationshjælpen inden 1. juli 2023, kan du ansøge om inflationshjælpen i perioden fra 1. juli 2023 til 30. november 2023. Hvis du ønsker at søge, kan du rette henvendelse til Ydelsescentret på tlf. 89 64 10 10. Inden du søger, bør du undersøge, om inflationshjælpen er udbetalt til din ægtefælle eller til dit barns anden forælder.