Elbiler indtager hjemmeplejen i Favrskov

31.08.2021
Elbiler fra hjemmeplejen

Fra 1. september 2021 er 12 elbiler klar til brug i hjemmeplejen og sender dermed 12 benzinbiler på pension.

Før sommerferien vedtog byrådet i Favrskov Kommune, at hjemmeplejen skal i gang med at køre i elbiler og på den måde sætte fart på den grønne omstilling af den kommunale bilflåde. I hjemmeplejen er der i alt 68 biler, og de 12 af dem skiftes nu ud med ti VW e-Up og to Opel Corsa-e. De ti af dem skal køre på kortere bynære ruter, mens to af dem bliver sygeplejebiler, der 16 timer i døgnet skal køre længere ruter. Hjemstedet er Plejecenter Hinneruplund, hvor der nu også er opstillet 12 ladestandere.

Til foråret skal en erfaringsopsamling vise, om elbiler og hjemmeplejen er et godt match og om der skal sættes yderligere fart på den grønne omstilling af kommunens bilflåde.

Ældrechef Henriette Halgaard Rasmussen glæder sig til at følge erfaringerne med elbilerne:

Hjemmeplejen er et godt sted at afprøve bilerne, da medarbejderne kører både korte og lange ture på alle tider af døgnet og året. Ved både at afprøve dem på korte byture og længere ruter ude på landet, får vi et godt indblik i eksempelvis økonomi, driftssikkerhed og arbejdsmiljø.

Henriette Halgaard Rasmussen, ældrechef

Politisk fokus på grøn omstilling

Kommunens §17 stk. 4-udvalg har siden juni 2019 kigget på den kollektive trafik og den grønne omstilling. Det er på baggrund af deres fokus på emnet, at byrådet har truffet beslutning om de 12 elbiler i hjemmeplejen.