En god dag for lungesundheden

18.11.2022
Borgere deltager i lungedagen i Favrskov Sundhedscenter i Hadsten.
Lungekoret synger til lungedagen i Favrskov Sundhedscenter i Hadsten.

Lungedagen onsdag i Favrskov Sundhedscenter i Hadsten blev et tilløbsstykke. Omkring 50 personer fik lavet en lungefunktionsmåling, og 15 af dem havde en ukendt nedsat lungefunktion og blev opfordret til at gå til egen læge med det.

Flere blev skrevet op til et rygestopforløb, til et diætistforløb og på sundhedskursus. Desuden var der en del, der fik vejledning hos fysioterapeuten i at bruge pep-fløjten, der kan være med til at løsne slim i lungerne. Flere fik også lavet en body-scanning/kropsanalyse hos diætisten.

Lungekoret mødte talstærkt op og sang livligt og smukt nogle dejlige sange, og folk hang ud ved cafébordene med kaffe, the, frugt og lungekage.