You are here

Enigt byråd bag budgetforslag i Favrskov

Byrådet i Favrskov er enige om et budgetforslag, der indeholder serviceudvidelser på 17,3 mio. kr. og reduktioner på 6,1 mio. kr. samt et anlægsbudget på 126 mio. kr.

Det er især handicap- og psykiatriområdet, der får glæde af serviceudvidelserne. Området får nemlig tilført godt 10 mio. kr. til imødegåelse af det budgetpres, der er opstået i 2019. Der er endvidere afsat en pulje på 2 mio. kr. til dagtilbuds- og skoleområdet, som partierne bag budgetforslaget vil udmønte i forlængelse af Finanslovens vedtagelse. Hertil kommer 1,3 mio. kr. til at styrke sagsbehandlingen inden for børne- og familieområdet samt 0,6 mio. kr. til en ekstra medarbejder på planområdet. Endelig er der blevet plads til nye initiativer til faldforebyggelse samt et forsøg med omlægning af medicinhåndtering inden for ældreområdet.

Det er kun de færreste reduktioner, der har direkte konsekvenser for servicen over for borgerne. Flere af besparelserne realiseres nemlig via nye og smartere måder at løse opgaverne på. Det drejer sig eksempelvis om øget brug af velfærdsteknologi i træningen af borgere i eget hjem samt øget brug af skærmbesøg ved de ældre borgere.

Borgmester Nils Borring (A) er meget tilfreds med, at alle 25 byrådsmedlemmer står bag budgetforslaget for 2020-23.

- Muligheden for at udvide budgettet til den borgernære service skyldes først og fremmest de ekstra penge, vi har fået i medfør af økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen og KL. Dernæst kommer det os til gode, at vi igennem en årrække har haft rigtig godt styr på vores økonomi og dermed har en god kassebeholdning, som vi blandt andet bruger til afdrag på vores gæld, siger Nils Borring.   

På anlægssiden fremhæver borgmesteren investeringer i klimatiltag, skovrejsning mv. på godt 17 mio. kr. samt tiltag inden for miljøvenlig transport og CO2-reduktion på 6 mio. kr. – begge dele over den fireårige budgetperiode. Ligeledes er borgmesteren godt tilfreds med, at der i anlægsbudgettet for 2020 er afsat 10,5 mio. kr. til at vedligeholde kommunens bygningsmasse og ventilationssystemer samt til løsning af indeklimaproblemer i de kommunale bygninger.

Budgettet for 2020-23 rummer også et tilsagn om en gennemgribende renovering af Tungelundskolen i Thorsø, etablering af en ny bro over Gudenåen ved Ulstrup. Endvidere er der afsat et rammebeløb på 21 mio. kr. til en tilbygning til kulturhuset Sløjfen i Hadsten, så det fremadrettet i højere grad bliver et levende hus med plads til foreningsliv, kreative aktiviteter, musik og ungdomsmiljø.

- Budgetprocessen har været præget af en positiv tilgang, og der har været mange ideer og forslag at tage stilling til undervejs. Efter min mening vidner resultatet om økonomisk ansvarlighed samtidig med, at vi har kunnet imødekomme en række ønsker, der gøre det endnu bedre at være borger i Favrskov, siger Nils Borring.

Budgetforslaget er i offentlig høring 9.-24. oktober 2019. Der er borgermøde om budgettet 21. oktober 2019 kl. 19-21 i Kulturhuset Sløjfen, Evald Tangs Allé 45 i Hadsten.

Budgettet for 2020-23 godkendes endeligt på byrådsmødet 4. november 2019.

Læs mere om budgetforslag 2020-23 her på Favrskov Kommunes hjemmeside

Dato: 09. oktober 2019

Senest opdateret:

09. oktober 2019