You are here

Stor tilfredshed med Erhvervsrådets service i Favrskov

Erhvervsrådet har fået lavet analysen "Erhvervsfremme under lup" af rådets vejledningsindsats. Analysen er positiv og peger samtidig på områder, hvor rådet kan gøre det endnu bedre.

Favrskov Erhvervsråd når ud til mange virksomheder, og tilfredsheden med vejledningsindsatsen er høj blandt de små og mellemstore virksomheder. Samtidig peges der på, at vejledningen over for iværksættere og før-startere kan forbedres.  

Det er to af hovedkonklusionerne i ”Erhvervsfremme under lup”, der er en analyse af Erhvervsrådets vejledningsindsats, som Favrskov Kommune netop har fået udarbejdet af analysefirmaet IRIS Group.

Borgmester i Favrskov, Nils Borring (A), glæder sig over de mange positive tilbagemeldinger og den generelle høje tilfredshed med den kommercielle lokale erhvervsservice, som Favrskov Erhvervsråd udfører for Favrskov Kommune.

- Jeg vil gerne rose Favrskov Erhvervsråd for den professionalisering, der er sket de seneste to år. Der er kommet styr på driften, og samtidig oplever vi fra kommunens side et godt og udviklende samarbejde med Erhvervsrådet. Kronen på værket er naturligvis, at vi nu har dokumentation for, at der generelt er stor tilfredshed med den faglige vejledning, siger Nils Borring.

Kent Jeppesen, formand for Favrskov Erhvervsråd og adm. direktør for DCC, hæfter sig ved, at tilfredsheden og udbyttet af Erhvervsrådets vejledning er højere end i sammenlignelige kommuner.

- Men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, og derfor vil vi i Erhvervsrådet også fremadrettet have fokus på at gøre det endnu bedre – og her vil vi have særlig opmærksomhed på vejledningen af iværksættere og før-startere, hvor tilfredsheden er lidt lavere end hos de små og mellemstore virksomheder, bemærker Kent Jeppesen.

Analysen understøtter det billede, som tegner sig af Favrskov som en attraktiv erhvervskommune. Det gælder blandt andet DI’s erhvervsklimaundersøgelse, hvor Favrskov Kommune i en årrække har været med helt i toppen og Dansk Byggeris undersøgelser, hvor Favrskov de sidste år har bevæget sig pænt opad på listen.

- Vi er naturligvis glade for gode placeringer i forskellige undersøgelser, men vi er endnu mere optaget af, at vores erhvervsliv i det daglige oplever imødekommenhed og en professionel betjening. Undersøgelserne ser vi som feedback og løbende inspiration til, hvad vi kan gøre anderledes og bedre, siger borgmesteren og formanden for Erhvervsrådet samstemmende.

I undersøgelsen ses der nærmere på de 238 virksomheder, iværksættere og før-startere, der har gjort brug af Favrskov Erhvervsråds vejledningstilbud i 2016 og første halvdel af 2017. Analysen viser, at 81 procent af de vejledte små og mellemstor virksomheder i Favrskov oplever positive effekter af vejledningen, og at vejledningen bidrager særligt positivt til kompetenceudvikling, forretningsudvikling mv.  

FAKTA

Analysen er foretaget af IRIS Group og baserer sig på standardiserede analysemetoder, der tager udgangspunkt i den nyeste tilgængelige data og særkørsler fra Danmarks Statistik. Herudover er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Analysemetoden betyder, at det er muligt at sammenligne analysens resultater vedrørende den kommercielle lokale erhvervsservice med tilsvarende aktiviteter i andre kommuner.                                                                                   

Læs analysen "Erhvervsfremme under lup i Favrskov"

Dato: 07. november 2017

Senest opdateret:

25. september 2019