You are here

Stor tilfredshed med Favrskov Erhvervsråds service

En ny undersøgelse viser, at virksomheder og iværksættere i høj grad er tilfredse med den vejledning Favrskov Erhvervsråd tilbyder.

Favrskov Kommune har bedt analysefirmaet Iris Group om at evaluere tilfredsheden blandt de før-startere, iværksættere og virksomheder, som Favrskov Erhvervsråd har vejledt i perioden fra andet kvartal 2017 til tredje kvartal 2018.

Undersøgelsen viser, at ni ud af ti før-startere og iværksættere enten er helt eller delvist tilfredse med Erhvervsrådets vejledning. Hertil kommer, at otte ud af ti etablerede virksomheder også er helt eller delvist tilfredse med vejledningen.

- På Erhvervsrådets vegne kan jeg kun sige, at vi er meget glade for, at virksomhederne er tilfredse med vores arbejde. Vi har arbejdet målrettet med at sikre kvalitet i vores vejledning og tilbud generelt, og derfor er det tilfredsstillende, at arbejdet i det store hele bærer frugt, siger Kent Jeppesen, formand for Favrskov Erhvervsråd.

Undersøgelsen viser endvidere, at Favrskov Erhvervsråd i 2017 har vejledt 6 % af alle lokale virksomheder og 17 % af iværksætterne.

Godt fundament til fremtiden

Fra 1. januar 2019 er en ny erhvervsfremmelov trådt i kraft. Loven skal blandt andet sikre, at alle virksomheder får en bedre og mere ensartet adgang til specialiseret vejledning af høj kvalitet.

- Virksomhedernes og iværksætternes positive oplevelse af Erhvervsrådets service er et godt fundament til fremtiden. Erhvervsfremmesystemet står over for forandringer, og det gælder også den lokale erhvervsservice. Derfor er det vigtigt, at Favrskov Erhvervsråd griber bolden og finder sin nye rolle for at sikre erhvervslivets muligheder for vækst og udvikling, siger Nils Borring, borgmester i Favrskov Kommune.

Med loven bliver de tidligere Væksthuse til Erhvervshuse. Hvor Væksthusene tidligere udelukkende havde fokus på at yde service til vækstvirksomhederne, bredes fokus nu ud til at skulle rumme alle typer virksomheder, der har behov for specialiseret vejledning.

- Fremadrettet skal Favrskov Erhvervsråd i højere grad være stifinder for det lokale erhvervsliv og hjælpe iværksættere og virksomheder til at finde de hurtigste veje til den bedste og mest kvalificerede erhvervsservice, slutter Nils Borring.

Læs hele undersøgelsen her

Dato: 04. marts 2019

Senest opdateret:

04. marts 2019