You are here

Virksomheder får fleksibel adgang til genbrugspladser

En ny, fleksibel ordning gør det nemmere for virksomheder i de 12 Business Region Aarhus kommuner at komme af med deres affald.

De 12 kommuner i Business Region Aarhus og deres affaldsselskaber er gået sammen om at tilbyde en ny fælles ordning, hvor virksomhederne kan købe sig adgang til at aflevere affald på genbrugspladserne på tværs af kommunegrænserne via en simpel SMS-ordning – og samtidig kan de nøjes med at betale pr. besøg. Hidtil har virksomhederne skulle betale et større årligt gebyr for at komme af med affald i de fleste østjyske kommuner. Det har for de virksomheder, der arbejder i flere kommuner, været en dyr fornøjelse og i praksis betydet, at meget affald er blevet transporteret unødigt rundt.

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at skabe en sammenhængende og fleksibel ordning for det østjyske erhvervsliv, når de har brug for at benytte genbrugspladser på tværs af vores 12 kommuner. Den nye ordning vil gøre det muligt for fx håndværkere at håndtere deres affald på en mere effektiv og miljørigtig måde – og samtidig spare både tid og penge, siger Nils Borring, borgmester i Favrskov Kommune.  

Virksomheder, der ønsker at benytte sig af SMS-ordningen, skal tilmelde sig ordningen på deres egen kommunes eller affaldsselskabs hjemmeside. Priser pr. besøg og åbningstider på genbrugspladserne er forskellig kommunerne imellem.

Læs mere hos Favrskov Forsyning

Dato: 29. august 2018

Senest opdateret:

16. september 2019