Etageboliger på vej til Hammel

07.07.2022

Favrskov Kommune har netop igangsat udbuddet af en storparcel i det nye bykvarter Dommerparken i Hammel. Her skal der opføres attraktive etageboliger af høj kvalitet.

Luftfoto af grønne plæner og by

Byrådet i Favrskov arbejder for et varieret boligudbud. Det betyder, at der kontinuerligt planlægges og skabes muligheder for opførelse af både parcelhuse, rækkehuse og etageboliger. Målet er, at der skal være boliger til alle på tværs af alder og indkomstniveau.

Et aktuelt indsatsområde er at skabe plads til attraktive og centralt beliggende etageboliger, som blandt andet kan tilgodese seniorer, der ønsker at flytte i en mindre og mere bynær bolig.

Favrskov Kommune har i den forbindelse netop igangsat udbuddet af en storparcel i Dommerparken i Hammel, som skal bane vejen for 50-75 lejligheder i det nye bykvarter.

Ifølge udbudsmaterialet er der tale om et byggeri i 3-4 etagers højde, der vil komme til at ligge umiddelbart ud til vejen Dommerparken mellem Anbækvej og plejecentret Solhøj.

Udbuddet løber til oktober, hvor de indkomne tilbud bliver vurderet administrativt på pris og kvalitet, og de mest kvalificerede tilbud herefter sendes videre til politisk stillingtagen.

Læs mere om udbuddet af storparcellen på Dommerparken på flyttilfavrskov.dk