Favrskov følger Nordic Waste-situationen tæt

25.01.2024

Favrskov Kommune har siden før jul fulgt sagen med jordskredet ved Nordic Waste på tætteste hold via deltagelse i Randers Kommunes kriseberedskab og senest også som aktiv deltager i samarbejdet med Miljøstyrelsen. 

- Vi bidrager meget gerne til løsninger på problemerne omkring Nordic Waste, men vi har som Byråd naturligvis et særligt fokus på, hvad det kommer til at betyde for de borgere og virksomheder i vores kommune, der potentielt kan blive berørt af de løsninger, som vælges, siger borgmester Lars Storgaard. 

Det voldsomme jordskred ved Nordic Waste har som udgangspunkt adresse i Randers Kommune, men jordskred og forurenet vand tager ikke hensyn til kommunegrænser. Derfor er Favrskov Kommune også både orienteret om og aktivt involveret i arbejdet med at undgå den helt store naturkatastrofe i området sammen med Randers Kommune. 

- Det her er en uhyre svær opgave med mange ubekendte, hvor man ikke bare kan slå op i en manuel og finde en løsning. Derfor er det helt på sin plads, at Miljøstyrelsen nu er gået aktivt ind i opgaveløsningen sammen med Randers Kommune, siger Lars Storgaard. 

Cowi har udarbejdet forskellige rapporter, der bl.a. beskriver alternative forslag til løsninger vedrørende konsekvenserne af jordskredet ved Nordic Waste – herunder mulige løsninger for at undgå forurening af Alling Å. 

Et af løsningsforslagene involverer Vissing Bæk, der løber i Favrskov Kommune og munder ud i Lilleåen. Forslaget går på at lede vandet fra Alling Å over i Vissing Bæk, så vandet kan komme væk fra området. 

- Vi har med særlig interesse læst forslaget om en mulig omlægning af Alling Å til Vissing Bæk, og vi har i den forbindelse stillet en række spørgsmål, som vi mener skal indgå i de videre overvejelser og vurderinger af løsningen. Man kan jo ikke bare øge vandmængderne i Vissing Bæk og Lilleåen uden, at der er lavet holdbare løsninger i de to vandløb, så de kan håndtere de fremtidige vandmængder. I den sammenhæng har vi naturligvis meget fokus på borgernes og virksomhedernes interesser og vilkår i området, siger Lars Storgaard.