Favrskov Kommune har fået ny Dagtilbudsaftale

08.12.2023

Pædagogiske medarbejdere i daginstitutioner i Favrskov Kommune har fået en ny Dagtilbudsaftale. Den nye aftale sætter rammerne for medarbejdernes arbejdstid og skal sikre mest mulig tid MED og OM børnene.

Med den nye Dagtilbudsaftale skal medarbejdernes arbejdstid nu planlægges ud fra en årsnorm. Det betyder blandt andet, at medarbejderne hvert år får udleveret en opgaveoversigt, der viser, hvilke kendte opgaver den enkelte medarbejder skal løse i løbet af et år, og hvor meget tid der er afsat til de enkelte opgaver. Formålet er at skabe mere gennemsigtighed og gennemskuelighed for den enkelte medarbejder omkring arbejdstid og opgaver. Herunder også, hvor meget tid der er afsat til eksempelvis forberedelse og faglig refleksion, der kan kvalificere det pædagogiske arbejde med børnene.

Dagtilbudschef i Favrskov Kommune Camilla Moldt udtaler:
- Jeg er stolt af, at vi i Favrskov Kommune kan præsentere en Dagtilbudsaftale, der skaber rum og tid til at styrke samarbejdskulturen og løbende forbedre kerneopgaven. Jeg ønsker med Dagtilbudsaftalen at gøre Favrskov Kommune til en attraktiv arbejdsplads og et godt sted at være barn. Det tror jeg på, at den nye Dagtilbudsaftale kan understøtte, ved at sikre medarbejderne mest mulig tid til pædagogisk arbejde af høj kvalitet med børnene og samtidig sikre, at medarbejderne får den nødvendige tid til at forberede det pædagogiske arbejde, der kvalificerer tiden med børnene.

Finn Rubach-Larsen, fælles tillidsrepræsentant for BUPL i Favrskov Kommune og medlem af forhandlingsudvalget bag Dagtilbudsaftalen, kommenterer:
- Jeg er glad for, at BUPL Østjylland sammen med Favrskov Kommune har indgået en Dagtilbudsaftale, som styrker rammerne for det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne. Høj faglighed skal næres, og aftalen indrammer dette, ved at sikre forberedelsestid til den enkelte pædagog, samt muliggør en prioritering af tiden til det pædagogiske arbejde med børnene. Vi ved, at pædagoger, der oplever at have gode betingelser for deres arbejde, føler, de har bedre mulighed for at lykkes med deres arbejde og derfor trives bedre. Dermed er de mere tilbøjelige til at ville arbejde flere timer/på fuld tid. Dette er vigtigt i en tid med pædagogmangel.

Den nye aftale træder i kraft 1. marts 2024.

Bag aftalen står dagtilbudschef i Favrskov Kommune Camilla Moldt, BUPL Østjylland og FOA Randers.


Læs hele aftalen

Fakta

  • Aftalen omfatter pædagogisk personale i daginstitutioner i Favrskov Kommune
  • Alle overenskomstmæssige aftaler er fortsat gældende
  • 8. november 2023 blev der afholdt et kickoff-arrangement for alle daglige ledere og områdeledere i Favrskov Kommune, hvor den nye aftale blev præsenteret og drøftet
  • Favrskov Kommune udruller et IT-system, der skal understøtte ledernes arbejde med at planlægge medarbejdernes arbejdstid ud fra en årsnorm
     

Spørgsmål

Kontakt dagtilbudschef Camilla Moldt på 51 49 87 20 eller camo@favrskov.dk