Favrskov Kommune har gode erfaringer med øget selvbestemmelse i hjemmeplejen

18.01.2024

I Favrskov Kommune hilser man regeringens tanker om øget selvbestemmelse i hjemmeplejen velkommen. Her har man det seneste år sat ekstra skub i arbejdet med at udbrede selvbestemmelsen, så den ældre kan veksle den hjælp, der på en given dag eksempelvis er planlagt til støvsugning, til en gåtur til ægtefællens gravsted.

Statsminister Mette Frederiksen løftede tirsdag sløret for to elementer i regeringens bud på en reform af ældreområdet. Det ene element er konceptet om ”helhedspleje”, hvor den ældre i højere grad selv skal kunne bestemme, hvad han eller hun vil have hjælp til. Det har man gode erfaringer med i Favrskov Kommune.

Det har længe været en del af kulturen i hjemmeplejen, at der har været plads til at afvige fra den planlagte opgave ved behov. Og fra januar 2023 blev der så sat ekstra skub i den dagsorden med konceptet ”Fremtidens visitation”. Her gøres det til en systematisk del af indsatsen i hjemmeplejen at tilbyde borgerne et alternativ til den planlagte hjælp, hvis der er behov for det. 
- Vi forsøger at gøre op med den vanlige praksis om, at det udelukkende er den hjælp, man visiteres til, som skal udføres, når vores personale kommer ud i hjemmet, siger Jeanette Rokbøl, kommunens ældrechef og fortsætter:
- Som hjemmepleje er det vores opgave at sørge for, at vi understøtter den enkelte i at leve et så godt og værdigt liv som muligt. Og her giver det mening, at det ikke kun er skemaet over de planlagte ydelser, der bestemmer, hvilken hjælp man giver. Her skal der være en fleksibilitet, der gør det muligt for borgeren og hjemmehjælperen i fællesskab at gøre noget andet, hvis det er det, der giver bedst mening.

Som en del af projektet er medarbejdere i visitationen og plejen i færd med at gennemføre et uddannelsesforløb, der har borgerens øgede selvbestemmelse som et gennemgående tema. Samtidig er der sat gang i at udbrede medarbejdernes fokus på at sikre, at borgerne kender til muligheden for at kunne bruge den planlagte tid på noget andet. Det har foreløbigt givet gode resultater.

Ét eksempel fra hjemmeplejen i Favrskov Kommune handler om en ældre kvinde med begyndende demens, der mistede sin mand for nogle år siden. Hun fik hjælp af hjemmeplejen til praktiske opgaver i hjemmet, men personalet kunne hurtigt mærke, at en endnu større udfordring for hende var, at det var svært at indgå i aktiviteter i lokalsamfundet. Borgeren og hjemmehjælperen besluttede i fællesskab, at den planlagte praktiske hjælp af et par omgange i stedet skulle bruges på at hjælpe hende med at skabe kontakt til en kortklub og et aktivitetstilbud for borgere med let demens. I dag er hun igen en aktiv del af disse fællesskaber.
- Sådan et eksempel illustrer rigtig fint, hvor god mening det kan give indimellem at gøre noget andet end det, der er planlagt på forhånd. For selvom medarbejderne ikke kan sætte mere tid af til et besøg, kan de sammen med borgeren godt vurdere, hvordan tiden bruges bedst, siger Ulrik Johansen, direktør for Social og Sundhed i Favrskov Kommune.

I regeringens udspil om helhedspleje indgår også, at det skal være lovpligtigt at organisere plejen i faste teams. Dette skal gøre, at den enkelte borger i højere grad oplever, at det er det samme personale, der kommer i hjemmet. I Favrskov Kommune har hjemmeplejen været organiseret i faste teams siden januar 2022 – også med gode resultater til følge.
- Nu ved vi ikke præcist, hvad regeringens fulde forslag indeholder. Men den overordnede tanke om at øge de ældres medbestemmelse, når vi kommer ud i hjemmeplejen, kan vi se god mening i. Og vi står meget gerne til rådighed for andre kommuner, der måtte have brug for inspiration til, hvordan det kan gribes an i praksis, tilføjer Ulrik Johansen.

Yderligere information:
Ulrik Johansen, direktør for Social og Sundhed, 21 82 35 79
Jeanette Rokbøl, ældrechef, 29 61 74 53