Favrskov Kommune overtager Nettos lokaler i Hadsten

14.02.2022
Netto-butik

Når Netto i Hadsten senere på året flytter sine aktiviteter fra Evald Tangs Allé til Vesselbjergvej ved Sundhedshuset, overtager Favrskov Kommune de tomme butikslokaler.

Borgmester Lars Storgaard oplyser, at baggrunden for at Favrskov Kommune har valgt at erhverve de nu snart forhenværende butiksarealer i Hadsten, er deres centrale beliggenhed lige midt i byen. Det åbner for en række forskellige kommunale anvendelsesformål, som nu skal vurderes nærmere.

- Jeg har registreret, at der i lokalpressen konkret har været nævnt, at lokalerne skal rumme det lokale FGU-tilbud i Favrskov Kommune. Det kan jeg hverken be- eller afkræfte, da der ikke er indgået nogen form for aftaler om den fremtidige anvendelse af lokalerne. Men nu har vi sikkerhed for, at vi fremadrettet råder over ejendommen og kan planlægge herefter, udtaler borgmester Lars Storgaard. 

Ejendommen består af et samlet bygningsareal på 725 m2 og et tilhørende parkeringsareal på ca. 800 m2