Favrskov Kommune satser på kor og sang

26.04.2023

Kultur- og Fritidsudvalget har lige godkendt bevillingen på 200.000 kr. til at etablere sangkraftcentret Sangkraft Favrskov. En udviklingsplan for sangkraftcentret er desuden sendt til samarbejdspartneren Sangens Hus, der har mulighed for at medfinansiere Sangkraft Favrskov i en treårig periode.

Sangkraft Favrskov skal med sangen bygge bro mellem musik- og kormiljøer, foreningsliv, kirke, bibliotek, kommune, lokale ildsjæle og uddannelsesinstitutioner. Sangkraftcentret er tænkt som et ressourcecenter, der kan understøtte borgernes adgang til kor- og sangfællesskaber.

Morten Bang, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, glæder sig over, at bevillingen nu er godkendt, og arbejdet med at realisere Sangkraft Favrskov for alvor kan tage form:

- Visionen for Sangkraft Favrskov er at gøre sang til noget nærværende for alle borgere i kommunen og bruge sang som katalysator for mere fællesskab, kulturel dannelse og lokal sammenhængskraft. På sigt kan det også blive sådan, at Sangkraft Favrskov kommer til at stå for tilbagevendende events og begivenheder i kommunen.

Tilbage i marts måned i år viste et visionsmøde, at der var stor interesse for at stable et sangkraftcenter på benene. Mange forskellige interessenter deltog i mødet, og der blev på bagkant af mødet nedsat en styregruppe, der skal være med til at igangsætte processen med etableringen af Sangkraft Favrskov.

- Det er glædeligt med den store interesse, og at der er borgere, der gerne vil yde en indsats og bidrage med deres indsigt og engagement. 10. maj 2023 holdes det første møde i styregruppen, og det bliver spændende at følge etableringen på tæt hold. Vi bliver en del af en større, landsdækkende satsning på sang, og dermed bliver vi understøttet i udviklingen af sang og kor gennem netværk og sparring. Det er en god måde at komme i gang på, understreger Morten Bang.

Satsningen med Sangkraft Favrskov er en del af Handleplan 2023 for Kulturstrategien, og de 200.000 kr. finansieres af puljen på 751.000 kr. til kulturinitiativer, hvilket udløser et tilsvarende beløb i støtte fra Sangens Hus.

I løbet af foråret bliver der slået en midlertidig stilling op på ca. 18 timer om ugen som projektleder for Sangkraft Favrskov.

Læs mere om sangkraftcentre i Danmark