You are here

Favrskovs unge vælger erhvervsuddannelserne

Næsten hver fjerde afgangselev fra Favrskov går nu fra folkeskolen til en erhvervsuddannelse.

Favrskov Kommunes indsats for at få flere af de unge til at vælge en erhvervsuddannelse ser ud til at virke. 23,7 af afgangseleverne vælger nu en erhvervsuddannelse.

Sidste år var tallet på 20,2 procent. De 23,7 procent i Favrskov ligger samtidigt markant over de 18,5 procent, der på landsplan tager en erhvervsuddannelse.

Byrådet i Favrskov afsatte for to år siden 120.000 kroner til at styrke indsatsen for at få unge i erhvervsuddannelse, og der er løbende lavet nye aftaler og projekter på området.

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Erling Kvist Andersen (A) glæder sig over, at Favrskovs indsatser bærer frugt.

- Samfundet har stærkt brug for flere og stærkere faglærte hænder, ellers kommer vi fremover til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Derfor glæder det mig, at flere unge i Favrskov har valgt en erhvervsuddannelse, og at de mange indsatser, vi har sat i værk, ser ud til at virke. Vi vil fortsætte vores stærke samarbejde med erhvervslivet, så vi sammen kan få endnu flere unge til at se potentialet i at tage en erhvervsuddannelse. En stor tak til virksomhederne for tage et vigtigt samfundsansvar, siger Erling Kvist Andersen.

Godt samarbejde med skoler og erhvervsliv

Sidste år indgik Favrskov Kommune en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og erhvervsskolerne, Aarhus Tech, Tradium og Den jydske Haandværkerskole om at skabe flere uddannelses- og praktikpladser og vise de unge mulighederne inden for bygge- og anlægsfagene.

Formand for Børne- og skoleudvalget Isabell Friis Madsen (A) peger også på tiltag som Den Åbne Skole, hvor folkeskoleeleverne bl.a. besøger Den jydske Haandværkerskole for at få inspiration. Og besøgene hvert år til DM i Skills, hvor eleverne oplever konkurrencer mellem unge på erhvervsuddannelserne.

- Vores skoler gør en stor indsats for at få flere unge til at få øjnene for, at der er andre uddannelser end de gymnasiale. Den Åbne Skole er et vigtigt tiltag for at få flere til at se mulighederne i erhvervsuddannelserne, og jeg håber, vi i endnu højere grad fremover kan skabe et godt samarbejde mellem folkeskolen, erhvervsuddannelserne og virksomhederne i Favrskov, siger Isabell Friis Madsen.

På landsplan steg antallet af unge der tager en erhvervsuddannelse med et halvt procentpoint til 18,5. Regeringen har sat et mål om, at 25 procent af afgangseleverne fra folkeskolen skal tage en erhvervsuddannelse i 2020. 

Dato: 11. april 2017

Senest opdateret:

03. maj 2017