Flere daginstitutionspladser i Hadsten

18.10.2021

Børn og Kultur i Favrskov Kommune har besluttet at oprette 15 vuggestuepladser og 25 børnehavepladser på Ellemosevej 26a i Hadsten fra 1. december 2021. Afdelingen kommer til at hedde Skovmose, og den bliver en del af Børnehuset Ellemose, som også huser afdelingerne Højmose og Kærmose.

Skovmose vil være et skov-og naturinspireret tilbud, hvor børnehavebørnene de fleste af ugens dage i store træk vil være ude det meste af dagen. Der vil være udflugter til naturen i nærområdet, hvilket vil omfatte flittigt brug af spejdernes område, der ligger tæt på Skovmose – men der vil også være udflugter til andre spændende steder i lokalområdet.     
For vuggestuebørnene vil pædagogikken også bære præg af, at personalet er optaget af naturen, hvorfor der også her vil være små udflugter til den nærliggende natur. 

Vuggestuepladserne i Skovmose bliver en del af det samlede antal vuggestuepladser i Børnehuset Ellemose. Ønsker du at vide, om der er en plads i den naturinspirerede vuggestue i Skovmose, så kan du kontakte daglig leder Camilla Bøje Madsen på 21 63 60 36.

Ved opskrivning til en børnehaveplads i Skovmose bliver der en særskilt venteliste. Ved fordeling af pladserne skal der tages hensyn til en hensigtsmæssig alders- og kønsfordeling. Det vil sige, at der ved opstarten ikke udelukkende anvises efter søskendefordel og anciennitet på ventelisten, men det vil der efterfølgende blive.

Er du interesseret i at få dit barn optaget på ventelisten, skal du skrive dit barn op via Digital Pladsanvisning senest 1. november 2021. Har du spørgsmål, kan du henvende dig til Pladsanvisningen, 89 64 31 50 eller pladsanvisningen@favrskov.dk 

Anvisningen af pladser vil ske i samarbejde med institutionens leder. Familierne, som får plads i afdeling Skovmose, vil i slutningen af uge 44 modtage bekræftelse på en plads i digital postkasse.

Der er i Skovmose, som i resten af Børnehuset Ellemose, frokostordning. Det vil sige, at der er smørselv/buffet, når børnene er hjemme i institutionen og madpakker for de børn, der er afsted i skoven.