Flere virksomheder skal have et besøg

25.02.2022
Borgmester i Favrskov Lars Storgaard

I Favrskov har vi et stærkt erhvervsliv med vækstvirksomheder, iværksættere og tilflyttervirksomheder. Vores erhverv består af en god blanding af virksomheder, der producerer, bygger, bedriver købmandskab og e-handel, udbyder services samt leverer viden, som fremmer udvikling. Der er tale om spændende virksomheder, som skaber arbejdspladser for både lokale borgere og borgere udefra.

Et stærkt erhvervsliv forudsætter stabile og gode rammer.

Favrskov er allerede en god erhvervskommune. Når vi bliver målt af erhvervslivets interesseorganisationer, ligger vi typisk blandt de 20 mest erhvervsvenlige kommuner. Kommunen har tidligere opnået kåringer som den bedste iværksætterkommune og den mest erhvervsvenlige kommune i Danmark. Vi har holdt den kommunale indkomstskat i ro siden 2011, og i Favrskov har virksomhederne aldrig været opkrævet dækningsafgift på erhvervsejendomme.

Vi står på et solidt fundament. Fundamentet er stærkt, fordi vi har en tradition for et tæt samarbejde mellem erhvervsliv og kommune. Men vi skal mere.

Det forudsætter, at vi styrker samarbejdet og har en løbende dialog. Derfor er vi allerede i gang med at planlægge virksomhedsbesøg. Jeg har lært mange af jer lokale erhvervsledere at kende igennem mit byrådsarbejde, men jeg vil ud at besøge flere virksomheder.

Min ambition er, at der på alle niveauer skabes en stærkere relation mellem Favrskov Kommune og erhvervslivet. Det skal ikke være ”dem oppe på kommunen”, men i stedet skal det være ”Jan, Sidsel eller Anders fra Favrskov Kommune”. Vi kan kun blive en bedre erhvervskommune, hvis vi spiller hinanden gode og taler sammen.

I år kan det lokale erhvervsliv se frem til at blive inddraget i udarbejdelsen af en ny erhvervspolitik. Vi vil gå i dialog med lokale virksomheder, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner og andre relevante aktører på erhvervsområdet for at få det bedste grundlag for en ny erhvervspolitik, som griber erhvervslivets udfordringer og finder løsninger, som styrker det i fremtiden.

Har du behov for at komme i kontakt med os, så kan du finde relevante kontaktpersoner her.
Jeg ser frem til dialogen og samarbejdet.

Lars Storgaard
Borgmester
2424 3277
borgmester@favrskov.dk