Flot fejring af flagdagen

05.09.2022
  • Veteraner går på række
  • Veteraner står på række
  • Tilhørere ved tale
  • Mand der holder en tale
  • Tilhørere på række
  • Faner på række
  • Hånd der holder en fane
  • Kranse foran mindesten

Favrskov markerede 5. september Den Nationale Flagdag, hvor veteraner, der har været udsendt i tjeneste for Danmark, hædres.

Der var 65 deltagende ved Favrskov Kommunes årlige markering af Den Nationale Flagdag 5. september, hvor veteraner, der har været udsendt i tjeneste for Danmark, hædres.

Det var sjette gang, Favrskov hædrede veteranerne, og veteraner og pårørende blev modtaget foran administrationsbygningen i Hinnerup, hvor Dannebrog blev hejst til musikakkompagnement af Hinnerup Garden. Herefter holdt borgmester Lars Storgaard tale for veteranerne, inden man i samlet flok gik ned til mindelunden foran Hinnerup Bibliotek og Kulturhus.

Her blev der lagt kranse på mindestenen,og rådgiver på veterancentret i Brabrand Frank Høffner holdt tale for veteranerne. Efter endnu en fællessang blev arrangementet sluttet af med kaffe og kage i kulturhuset.