You are here

Flot fremmøde til infomøde om cykelstiprojekt

Mandag den 18. juni blev der holdt informationsmøde om cykelstiprojekt i Foldby – Norring. Der var omkring 40 fremmødte, som aktivt deltog i snakken om etablering af stier i Foldby-Norring.

Medarbejdere fra Trafik og Veje fremlagde projektforslaget og svarede derefter på spørgsmål fra de fremmødte. Projektforslaget indebærer, at man ombygger det eksisterende fortov og den røde asfaltstrimmel til en fællessti.

På mødet kom der forskellige spørgsmål og forslag, som forvaltningen nu undersøger.

Enkelte ting er dog allerede afklaret; i projektforslaget var vist asfaltbelægning i hele stiens bredde, men på mødet blev det drøftet, om man kunne etablere en række fliser mod skel og asfalt i resten af stiens bredde. Det kan man, men selvom belægningen bliver to forskellige typer, så vil stien stadig være en fællessti, hvor gående og cyklende skal være fælles om hele stiens bredde.

Der bliver etableret hævede flader ved Tinningvej, Nøragervej og Korsvangen - en hævet flade er et langt bump.

Der bliver etableret et sikkert krydsningspunkt ved friskolen.

Færdselspolitiet Østjylland har gennemgået og godkendt projektet.

I august vil Favrskov Kommune etablere en mailliste, som interesserede kan skrive sig på. Her vil Trafik og veje løbende udsende en status og give relevante informationer om projektet, så du som borger har god mulighed for at følge med.

Du kan læse det her på favrskov.dk, når mailisten er tilgængelig.

 

Dato: 06. juli 2018

Senest opdateret:

06. juli 2018