Forskønnelse af Hinnerup midtby i gang

07.10.2022

Nu får Hinnerup midtby ny asfalt, bedre cykelforhold og plantebede. Projektet er netop igangsat, og afsluttes ved udgangen af november.

Kort over projekter i Hinnerup midtby

I de næste par måneder sker der ændringer i midtbyen i Hinnerup. Et større renoverings- og forskønnelsesprojekt er nemlig netop gået i gang.

Projektet indebærer blandt andet ny asfalt i tre parkeringsområder, da den eksisterende asfalt fremstår slidt, ujævn og hullet.

Derudover bliver der etableret plantebede omkring midtbyens eksisterende træer, som skal sikre bedre levevilkår for træerne.

For at forbedre trafiksikkerheden vil der i krydset Søndergade/Jernbanegade blive ændret på belægningen. De røde belægningssten på Søndergade bliver udskiftet med en ny asfaltbelægning. Dette arbejde betyder, at Søndergade i en kort periode vil blive spærret.

Der er også godt nyt til cyklisterne. I rundkørslen Århusvej/Bølvadsvej vil de to vejgrene, der i dag ikke har cykelstier blive udvidet med cykelbaner, så cyklister ikke skal føle sig klemt af de andre trafikanter.

Alle de ovennævnte tiltag forventes afsluttes ved udgangen af november 2022.

I 2023 vil belysningsmasterne på parkeringsarealerne i midtbyen blive udskiftet, og der vil derudover løbende blive lavet ny beplantning rundt omkring i midtbyen.