You are here

Forslag til Kommuneplan 2021-32 er nu i høring

Nu kan du læse og kommentere forslaget til Favrskovs nye kommuneplan. Kommuneplanen sætter retningen for den fysiske planlægning de næste 12 år.

Kommuneplanen er byrådets bud på, hvordan kommunen skal udvikle sig inden for en række områder de næste 12 år. Den skal ses som en langsigtet og helhedsorienteret strategi for prioriteringer indenfor byudvikling samt benyttelse og beskyttelse af det åbne land.

Læs Forslag til Kommuneplan 2021-32 her

Vi vil gerne høre din mening

Planen er i offentlig høring indtil 5. marts 2021. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at komme med spørgsmål eller bemærkninger til planen.

Spørgsmål og bemærkninger kan sendes på mail til plan@favrskov.dk eller pr. brev til Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Virtuelt borgermøde

Favrskov Kommune afholder et virtuelt borgermøde 28. januar 2021.

På borgermødet præsenteres udvalgte dele af den nye kommuneplan, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål til planen via en chatfunktion.

Link til deltagelse på det virtuelle borgermøde annonceres på favrskov.dk og kommunens facebookside senere på måneden.

Dato: 08. januar 2021

Senest opdateret:

09. januar 2021