You are here

Forslag til Mobilitetsplan i høring

Med den nye Mobilitetsplan samler Favrskov Kommune tre trafikale planer i én og flytter det hele ind i et digitalt og brugervenligt univers. Det skal give borgerne et bedre overblik over kommunens visioner og planer for trafikområdet.

Favrskov Kommune er en kommune i vækst. Hvert år flytter flere borgere og virksomheder til kommunen, og det skyldes i høj grad kommunens centrale placering og velfungerende infrastruktur.

Hvis Favrskov også fremadrettet skal være et attraktivt sted at bo og flytte til, er det vigtigt at sikre, at vejnet og cykelstier vedligeholdes og udvikles, at trafiksikkerheden er høj, og at den kollektive trafik understøtter borgernes behov.

Mobilitetsplanens formål er at sætte retningen for de kommende 12 års udvikling af det trafikale område i Favrskov.

Læs Mobilitetsplanen her

En borgervenlig plan

Den nye Mobilitetsplan samler Favrskov Kommunes Cykelplan, Vejplan og Trafiksikkerhedsplan i én samlet plan. Det giver mening, fordi de tre planer alle beskæftiger sig med, hvordan byrådet ønsker at forbedre kommunens infrastruktur og borgernes mobilitet.

Derudover er indholdet flyttet ud af dokumentformen og over i en digital udgave, hvor borgerne nemt kan klikke sig rundt efter behov og interesse.

Både samlingen i én plan og digitaliseringen har til formål at gøre Mobilitetsplanens indhold mere tilgængeligt og relevant for borgeren.

Hvad kan jeg se i Mobilitetsplanen?

Mobilitetsplanen beskæftiger sig primært med de overordnede linjer inden for det trafikale område, men det er også muligt at blive klogere på konkrete tiltag, når man klikker sig rundt i planen.

Du kan blandt læse om, at man ønsker at binde kommunen bedre sammen ved at styrke cykelstinettet mellem de fire største byer Hinnerup, Hadsten, Hammel og Ulstrup.

Du kan også læse om, at den meget trafikerede Århusvej i Søften ønskes udvidet til fire spor for at afhjælpe trængslen.

Og så kan du læse om de mange fleksible og miljøvenlige transportløsninger som eksempelvis Flextur Ung, samkørsel og el-delebiler.

Vi vil gerne høre din mening

Mobilitetsplanen er i offentlig høring indtil 27. august 2021. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at komme med spørgsmål og bemærkninger til planen.

Du indsender dit høringssvar direkte i den digitale plan. Kig efter "Indsend kommentar"-knappen øverst på siden.

Gå til Mobilitetsplanen

Dato: 02. juli 2021

Senest opdateret:

02. juli 2021