Fortsat høj tilfredshed med Jobcenter Favrskov

22.12.2021

82 procent af borgerne svarer i en ny brugertilfredshedsundersøgelse, at de samlet set er tilfredse med samarbejdet med Jobcenter Favrskov. Det er tredje gang, Jobcenter Favrskov gennemfører en brugertilfredshedsundersøgelse, og borgernes input skal bidrage til at udvikle servicen over for borgerne yderligere.

Jobcenter-bygning set udefra

Jobcenter Favrskov har gennemført brugertilfredshedsundersøgelsen for 2021, og besvarelserne viser, at borgerne fortsat oplever en høj grad af tilfredshed med jobcentrets services. Således svarer 82 procent af borgerne, at de samlet set er tilfredse med det samarbejde, der er mellem borgeren og Jobcenter Favrskov.

Jobcentret har lavet lignende undersøgelser i 2017 og 2019 med det formål at videreudvikle servicen over for borgerne. De tidligere undersøgelser har blandt andet resulteret i en indsats for at skrive bedre og mere forståelige breve til borgerne samt fokus på, at det skal være nemmere for borgerne at komme i kontakt med jobcentret over telefonen.

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov Kommune, Lars H. Storgaard, glæder sig over, at borgerne igen har taget sig tid til at hjælpe med at udvikle Jobcenter Favrskov.

- Det er tredje gang, vi spørger borgerne, hvad de synes om jobcentret, og vi lærer noget hver gang. Sidste år kom corona i vejen for vores plan om også at gennemføre fokusgruppeinterviews med borgerne, men det gør vi i 2022. Det betyder, at vi samler nogle af borgerne til en samtale, hvor vi kan få direkte input til, hvordan samarbejdet kan blive endnu bedre. Måske er der nogle ting, vi kan skrue på med god effekt. Samtidig kan vi med fokusgrupper måske også nå nogle af de borgere, som ikke er repræsenteret i årets analyse, siger Lars. H. Storgaard.

Brugertilfredshedsundersøgelsen er gennemført i perioden 6. september til 8. oktober 2021 og er baseret på besvarelser fra borgere, der i denne periode har haft en samtale med deres sagsbehandler eller jobkonsulent i Jobcenter Favrskov. 327 borgere besvarede undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 48,5 procent.