Fritidspas klar til at hjælpe flere børn ind i fritidslivet

13.10.2021
Små drenge spiller fodbold

Mulighed for et større økonomisk tilskud og et online ansøgningsskema, hvor både foreninger, fagpersonale og forældre kan ansøge, er nogle af de vigtigste ingredienser i den omlagte ordning med fritidspas.

Fritidspasordningen skal være med til at give flere sårbare børn og unge et aktivt fritids- og foreningsliv i Favrskov Kommune. Det sker ved at få økonomisk hjælp til kontingent, udstyr og eventuelle lejrture eller stævner.

Ordningen er igennem et par måneder blevet evalueret og nytænkt, fortæller projektmedarbejder Lisbeth Ivanhoe:
- Der har været et behov for at brede ordningen mere ud, så flere søger om fritidspas, og så det også bliver nemmere for foreningerne at arbejde med. Det nye er også, at forældre på overførselsindkomst nu selv kan ansøge. De kan også søge om at få tilskud til køb eller leje af udstyr, som er en nødvendighed for at kunne deltage i fritidsaktiviteten. Det kan eksempelvis dreje sig om fodboldstøvler, uniform eller leje af en guitar.

Hvis man ikke er vant til at gå til en aktivitet, og ens forældre heller ikke er foreningsaktive, så har erfaringen vist, at det kan være vanskeligt at komme afsted. Derfor er der nu lavet en forsøgsordning med FrivilligCenter Favrskov, der kan hjælpe med at følge barnet til aktiviteten et par gange, så det bliver naturligt at komme afsted. Hjælpen kan også bruges til at få meldt barnet til et stævne eller en lejrtur.

- Vi håber, at det online ansøgningsskema, det økonomiske tilskud og opfølgningen fra FrivilligCenter Favrskov kan få flere til at bruge fritidspasordningen. Og håbet er også, at flere af børnene og de unge holder fast i tilbuddet, så de får et aktivt fritidsliv, siger Ulla Egeberg, kultur- og fritidschef i Favrskov Kommune.

Læs mere og find ansøgningsskema