You are here

Handicappris til Krop & Sind Favrskov

  • Fra venstre er det Lisbeth Søndergaard Pedersen, Jette Lassen, Allan Hedegaard Nielsen og Ole Thykær. Jette Lassen er instruktør i foreningen.

    Fra venstre er det Lisbeth Søndergaard Pedersen, Jette Lassen, Allan Hedegaard Nielsen og Ole Thykær. Jette Lassen er instruktør i foreningen.

  • Lisbeth Søndergaard Pedersen står bag indstillingen af Krop & Sind Favrskov.

    Lisbeth Søndergaard Pedersen står bag indstillingen af Krop & Sind Favrskov.

Foreningen Krop & Sind Favrskov er modtager af Handicapprisen 2020.

I dag er det FN’s internationale handicapdag, og det er oplagt, at Handicaprådet i Favrskov Kommune bruger dagen til at uddele årets handicappris. Normalt plejer det at foregå ved et arrangement med flere taler, håndtryk og lidt til ganen.

Corona-situationen har som ved så meget andet også ændret på den tradition. For at passe på alle og ikke samle for mange mennesker på ét sted, så er prisen blevet uddelt via en videoseance, hvor borgmester Nils Borring holdt en kort tale, og det samme gjorde modtager Allan Hedegaard Nielsen, der er formand for Krop & Sind Favrskovs bestyrelse og Ole Thykær, formand for Handicaprådet i Favrskov Kommune.

Handicapprisen er med til at sætte positiv fokus på forholdene for mennesker med et handicap i Favrskov Kommune. Hele 12 forslag til modtagere af prisen var der kommet ind. Lisbeth Søndergaard Pedersen fra Lading står bag indstillingen af Krop & Sind Favrskov.

- Foreningen prioriterer det sociale højt, og motionen foregår i trygge rammer, der netop er så afgørende for borgere med en mindre fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk funktionsnedsættelse. Hvis foreningen ikke var der, ville mange af de borgere sidde hjemme. Jeg håber, foreningen kan fortsætte det gode arbejde, og jeg vil opfordre de berørte borgere til at finde nogen at følges med, så de søger det vigtige fællesskab, siger Lisbeth Søndergaard Pedersen.

Allan Hedegaard Nielsen er på foreningens vegne meget glad og beæret over prisen:
- Det er jo altid godt at blive betænkt og bemærket. Den opmærksomhed kan vi godt bruge. Og vi skal også nok finde noget at bruge præmien på de 5.000 kr. til, så vores medlemmer mærker det.

I begrundelsen for at vælge Krop & Sind Favrskov som årets vinder skriver Handicaprådet blandt andet:
”Når Krop & Sind Favrskov vinder i år, er det blandt andet fordi, foreningen med et stort frivilligt engagement får en sårbar gruppe borgere, som kan have svært ved at opsøge og trives i større foreninger, involveret i idrætsaktiviteter og klubliv, hvor socialt samvær og medinddragelse er i fokus, så alle kan få indflydelse på hverdagen i foreningen. Med tildelingen af handicapprisen håber vi også, at flere borgere får kendskab til foreningens eksistens og aktiviteter.”
 

Ole Thykær, formand for Handicaprådet i Favrskov Kommune, glæder sig over, at der var mange indstillinger i år.
- Når vi uddeler sådan en pris, så er det jo både for at påskønne nogle modtagere, der gør et stort stykke arbejde, og samtidig er det vores mulighed for at gøre opmærksom på de handicappedes forhold og muligheder i vores kommune. Som handicapråd kender vi ikke til alt det, der rører sig på vores område. Indstillingerne kan hvert år være med til at give et indtryk af alt det, der bliver gjort for at højne livskvaliteten og forbedre hverdagen for handicappede. Derfor sætter vi stor pris på, at folk tager sig tid til at lave en indstilling til os, lyder det fra Ole Thykær.

Dato: 03. december 2020

Senest opdateret:

03. december 2020