Har du brønd eller boring, du ikke bruger?

31.08.2023

Nu kan du søge tilskud til sløjfning af ubenyttede brønde og boringer hos Miljøstyrelsen.

Brønd

Brønde og boringer, der ikke er i brug, kan være kilder til forurening af grundvandsmagasiner og bør derfor sløjfes.

Ejer du en ubenyttet brønd eller boring, har du fra nu og frem til 1. oktober 2023 mulighed for at søge Miljøstyrelsen om tilskud til sløjfningen.

Der kan søges tilskud til private boringer, der ligger i indvindingsoplande til almene vandforsyninger eller inden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Der ydes tilskud til sløjfning som er afholdt efter 1. juli 2022.

Læs mere om tilskudsordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside