Her er din direkte kontaktperson ved erhvervsbyggeri

25.03.2022

Virksomheder, der skal bygge nyt, bygge til eller bygge om i Favrskov, har fået en ny kontaktperson for erhvervsbyggeri, som kan hjælpe dem godt igennem processen med at få godkendt byggeansøgningen.

Portrætfoto af en mand

Virksomheder, der skal bygge nyt har fået en ny kontaktperson. Det er Niels Freudendahl, som nu er virksomhedernes indgang til kommunen. Han sørger for, at virksomhederne ikke selv skal holde snor i kommunikationen til kommunens forskellige afdelinger og forvaltninger i komplicerede byggesager. Som koordinator for sagsbehandlingen er opgaven, at virksomhederne oplever et sammenhængende forløb, når det gælder for eksempel lokalplanen, brandregler og forhold omkring spildevand.

Hvis en virksomhed overvejer at købe en erhvervsgrund og vil sikre sig, at den kan bruges til det ønskede formål, hjælper Niels også med at finde svarene.

Niels Freudendahl har en mangeårig bred erfaring med kommunernes myndighedsopgaver på teknik- og miljøområdet. Derudover har han i mange år arbejdet i beredskabet, inden han blev tilknyttet byggesagsafdelingen i Favrskov.

- Når en virksomhed henvender sig til mig, samler jeg hurtigt alle de nødvendige fagpersoner, og så holder vi et møde med virksomheden. Når de rigtige mennesker er samlet, kan der træffes konklusioner, så virksomhederne hurtigt kan komme videre med planerne. Vi oplever, at det er en model, virksomhederne er glade for, siger Niels Freudendahl.

Skal du i gang med et erhvervsbyggeri, er du velkommen til at kontakte Niels Freudendahl på 8964 5140 eller nif@favrskov.dk til en sparring om, hvordan byggesagen håndteres mest effektivt.