You are here

Hjælp til ny detailhandelsanalyse

  • Butikker i Hinnerup

    Ny analyse af butikkerne i kommunen skal danne grundlag for Byrådets beslutninger om den fremtidige detailhandelsplanlægning i kommunen.

I de kommende uger får alle butikker i Favrskov Kommune besøg af en konsulent fra firmaet ICP (Institut for Centerplanlægning), som har fået til opgave at gennemføre en analyse af detailhandlen i kommunen.

Analysen er bestilt af Favrskov Kommune, og den har til formål at vurdere detailhandlens udviklingsmuligheder i de forskellige dele af kommunen. Resultatet skal danne grundlag for Byrådets beslutninger om den fremtidige detailhandelsplanlægning i kommunen.

Konsulenterne fra ICP vil besøge detailbutikkerne i perioden 19. marts til 6. april 2018. Her vil de bl.a. spørge ind til butikkernes størrelse og omsætningstal. Omsætningstal vil i analysen fremstå som samlede tal fordelt på hovedbranchegrupperne dagligvarer og udvalgsvarer. Derved sikres den enkelte butik fuld anonymitet.

Analysen vil holde detailhandelsudviklingen i Favrskov op mod den øgede nethandel og detailhandlens udvikling i nabokommunerne. Endvidere skal analysen vurdere, om der er grundlag for at etablere mindre detailudsalg i forbindelse med webvirksomheder i erhvervsområdet Søften Erhverv.

Eventulle spørgsmål til analysen kan rettes til konsulent Karoline Kubiak fra ICP på telefon 3962 0433 eller mail kk@icp.dk eller til erhvervskoordinator Johannes Birk Schwarz fra Favrskov Kommune på telefon 4283 8286 eller mail josc@favrskov.dk

Dato: 13. marts 2018

Senest opdateret:

13. marts 2018