Hvad er det gode liv i landdistrikterne?

19.12.2022

For at sikre attraktive og fremtidssikrede landsbyer og landdistrikter i Favrskov Kommune er en ny landdistriktspolitik på vej. Hvis du kunne tænke dig at bidrage til den nye politik, kan du deltage i én eller flere af fire workshops, der bliver afholdt i begyndelsen af 2023.

Landsby

Fra Favrskovs landsbyer er der rig adgang til oplevelser i naturen, det gode fællesskab med naboerne og ikke mindst ro og plads til familien. Listen kunne blive ved – men hvad er det egentlig, der gør livet i og omkring landsbyerne godt? Og kan det blive endnu bedre?

For at sikre attraktive og fremtidssikrede landsbyer og landdistrikter i Favrskov Kommune er en ny landdistriktspolitik på vej. Den skal rumme både store og små landsbyer i alle hjørner af kommunen og skabe endnu bedre rammer for bosætning, udvikling og hverdagen.

Hvis du kunne tænke dig at bidrage til den nye politik, kan du deltage i én eller flere af fire workshops, der bliver afholdt i begyndelsen af 2023. Alle er velkomne til disse workshops, som er opdelt efter temaer, der er udarbejdet i fællesskab mellem Plan- og Landdistriktsudvalget og Landsbyrådet.

De fire workshops er:

  1. Erhverv i landdistrikterne + Energi- og forsyningsfællesskaber: 12. januar kl. 16.30-18.30. Læs mere og tilmeld dig her.
  2. Trafiksikkerhed og mobilitet: 12. januar kl. 19.00-21.00. Læs mere og tilmeld dig her.
  3. Landsbyudvikling: 2. februar kl. 17.00-21.00.
  4. Fællesskaber i landdistrikterne: 20. februar kl. 16.30-18.30.

Yderligere information om de øvrige workshops kommer i begyndelsen af 2023.

Forslag og inputs fra de fire workshops bliver taget med i det videre arbejde med landdistriktspolitikken, som varetages i samarbejde mellem Plan- og Landdistriktsudvalget og Landsbyrådet.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Stine Lykke Holt på stlh@favrskov.dk.