Hvordan går det med de opklassificerede veje?

17.05.2022

Favrskov Kommune vil gerne invitere grundejerforeninger til dialog om driftsmæssige ændringer i relation til kommunens opklassificering af veje.

Villavej

Favrskov Kommune har i løbet af de sidste par år opklassificeret et stort antal veje på tværs af kommunen.

Opklassificeringen har betydet, at vejene har skiftet status fra privat fællesvej til offentlig vej, og at Favrskov Kommune i den forbindelse har overtaget driften og vedligeholdelsen af disse veje.

Er I i jeres grundejerforening utilfredse med kommunens drift og vedligehold af jeres veje, så vil vi meget gerne høre fra jer. I kan kontakte kommunen ved at sende en mail til trafikogveje@favrskov.dk, så vil I blive kontaktet med henblik på en dialog om driften af områderne.