Indkaldelse af projektforslag til vedvarende energianlæg i Favrskov Kommune

17.06.2022
Vindmøller på mark

Favrskov Kommune ønsker at fremme produktionen af vedvarende energi og opfordrer derfor opstillere af vindmøller og solcelleanlæg til at indsende projektforslag til kommunen.

Projektforslag skal sendes til plan@favrskov.dk. Frist for indsendelse er 31. august 2022.

De indsendte projektforslag vil blive vurderet administrativt, hvorefter de vil blive fremlagt til politisk behandling.

De projektforslag, som Favrskov Kommune allerede har modtaget, skal ikke genfremsendes.

Opstillere kan i udarbejdelsen af projektforslag med fordel forholde sig til Favrskov Kommunes retningslinjer for vindmøller og solcelleanlæg.

Spørgsmål kan rettes til planlægger ved Favrskov Kommune Hanne Krogsgaard på telefon 89645120 eller på mail hkr@favrskov.dk.