You are here

Kjællinghølbroen ved Ulstrup er forsat afspærret

Kjællinghøl-broen er fortsat spærret for færdsel på broen, men åbnes for sejlads under broen til påske.

Viborg Kommune har netop modtaget en syns- og skønsmands rapport om Kjællinghøl-broens tilstand.

Den viser, at fejl og skader på broen nedsætter broens styrke og bæreevne i en grad, der medfører risiko for, at broen kan styrte sammen, hvis den bliver udsat for stor belastning.

Det betyder dermed, at broen fortsat vil være lukket for færdsel for gående.

Til gengæld vurderer Viborg Kommune, at der ikke er risiko for akut sammenstyrtning af den afspærrede bro og ophæver derfor forbuddet mod sejlads under broen.

Mulighed for sejlads under broen til påske

På baggrund af rapportens konklusioner har Viborg Kommune besluttet, at:

Broen fortsat skal være afspærret for gående færdsel på grund af risiko for sammenstyrtning ved stor belastning

En stor del af gangbrædderne fjernes fra broen. Det sikrer dels en effektiv afspærring for gående, dels fjerner det en del af den belastning, der udgøres af broens egen vægt. 

Arbejdet med at fjerne gangbrædder går i gang inden påske, så der bliver mulighed for at sejle under Kjællinghøl-broen i helligdagene.

Broens fremtid

Syns- og skønsrapporten og Viborg Kommunes tidligere undersøgelser stiller spørgsmål ved mulighederne for at reparere Kjællinghøl-broen. Kommunen arbejder derfor nu på at få en nærmere afklaring af Kjællinghøl-broens fremtid.

Baggrund for afspærringen

Viborg Kommune spærrede adgangen til Kjællinghøl-broen den 19. december 2018, fordi en undersøgelse viste, at de bærende konstruktioner var angrebet af råd.

Viborg Kommune bestilte en syns- og skønsrapport fra en ekstern, teknisk sagkyndig, som i februar 2018 gennemførte en vurdering af broens tilstand.

Yderligere oplysninger:

Jørgen Jørgensen, chef for Natur og Vand, Viborg Kommune, tlf. 87 87 55 69, mail: jojo@viborg.dk

 

Dato: 09. april 2019

Senest opdateret:

15. april 2019