Klimaplan 2050 i høring

30.06.2022

Forslaget til Klimaplan 2050 er vedtaget og sendes nu i offentlig høring. Nu har alle muligheden for at dykke ned i klimaplanen og indsende forslag og bemærkninger. 

Solnedgang ved Kollerup Enge

I tirsdags vedtog Favrskov Kommunes byråd forslag til Klimaplan 2050 og det dertilhørende indsatskatalog.

Forslaget er nu i høring, og det betyder, at materialet er offentligt tilgængeligt, og at alle frem til 10. august 2022 har mulighed for at indsende forslag og bemærkninger til planen. 

I Klimaplan 2050 kan du blandt andet blive klogere på, hvor Favrskov Kommunes udledninger kommer fra i dag, hvilke mål og delmål vi skal nå, og hvordan vi når dem.

Indsatskataloget præsenterer den første etape af konkrete indsatser på vejen til, at Favrskov Kommune som geografisk område når målet om at blive klimaneutral i 2050.

Du kan læse forslaget til Klimaplan 2050 og indsatskataloget på Favrskov Kommunes høringsportal, hvor du også kan indsende forslag og bemærkninger til planen. Fristen for indsendelse af høringssvar er 10. august 2022.

Klimaplan 2050 er blevet til i samarbejde med virksomheder, foreninger og borgere, og er en del af det nationale DK2020-projekt, hvor danske kommuner arbejder for at blive klimaneutrale i 2050.