Kollerup Enge indviet med manér

28.10.2021
Luftfoto af indvielse
Rødt bånd klippes
Børn fisker

Trods pløre og støvregn var der stor opbakning, da synergiprojektet Kollerup Enge ved Hadsten blev indviet onsdag eftermiddag.

Det grå efterårsvejr holdt ikke folk fra at deltage i indvielsen af Favrskov Kommunes nye vådområde Kollerup Enge.

Borgmester Nils Borring, formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders G. Christensen og lodsejer Niels Christian Selchau-Mark gav alle projektet et par ord med på vejen, og de tre fortsatte det gode samarbejde, da de var fælles om at klippe den røde snor og officielt erklære Kollerup Enge for åbent.

Under den nye gangbro, der forbinder Hadsten by med stierne i engene, gik de fremmødte børn flankeret af kommunens naturvejledere på jagt efter smådyr i Lilleåen, og rundt omkring på pladsen, fortalte medarbejdere fra Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning om klimasikring, kloaksanering, biodiversitet og kommunens mål om at blive CO2-neutral i 2050.

Indvielsen fandt sted lidt øst for Hadsten Kulturhus Sløjfen på den såkaldte Vårflueplads, som danner passage til Kollerup Enge, og hvor man på sigt kan gå på opdagelse og blive klogere på dyrelivet i Kollerup Enge og i Lilleåen.

bro
mennesker ved plancher
folk på dige

Et næsten færdigt synergiprojekt

Kollerup Enge er dels et vådområdeprojekt, der fjerner uhensigtsmæssige næringsstoffer fra vandmiljøet, dels et klimaprojekt, der tilbageholder vand ved store regnhændelser, og så er det et rekreativt projekt, da der er skabt et nyt offentligt stisystem i engene.

Selvom projektet netop er indviet, så er det endnu ikke helt færdigt. Da vejrforholdene har drillet lidt, mangler digerne, som gangstierne løber oven på, at blive afsluttet helt.

Digerne kan derfor være bløde og glatte, og det kan ske, at digerne må lukkes ned i et par uger, for at de kan gøres helt færdige.

Indtil videre er stierne dog åbne, hvis man skulle få lyst til en gåtur i det nye vådområde.