You are here

Kollerup Enge:Bedre natur, klimasikring, stier til Lilleåen

  • Kollerup Enge

    Projektet giver blandt andet nem adgang til de grønne områder her i Kollerup Enge.

Favrskov Kommune og Kollerup Gods har aftalt at udvikle Kollerup Enge ved Hadsten til et vådområde. Med statslig støtte sikres et bedre vandmiljø, rigere dyreliv og rekreative forbindelser samtidig med, at oversvømmelser i Hadsten begrænses.

Kollerup Enge skal som vådområde fjerne kvælstof fra Randers Fjord. Samtidig reduceres risikoen for oversvømmelser i Hadsten Midtby. Endelig giver projektet et nyt grønt område helt tæt på byen.

Aftalen glæder Anders G. Christensen (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune.

- Vi glæder os over det konstruktive samarbejde med Kollerup Gods. Vi forbedrer vandmiljøet lokalt og helt ud i Randers fjord. Og så vil de handlende og borgere i Hadsten sætte pris på, at vådområdet også reducerer risikoen for oversvømmelser af Hadsten midtby.

Også på Kollerup Gods er der begejstring for projektet:

- Vi har igennem alle årene på Kollerup Gods været optaget af at fremme biodiversitet og sunde rammer om dyr og planter. Vi glæder os til sammen med Favrskov Kommune at gøre noget godt for Hadsten, miljøet og naturen, Vi er sikre på, at byens borgere vil tage godt imod projektet og passe på området, når det er etableret, siger ejerne af Kollerup Gods, Pia Selchau-Mark og Niels Christian Selchau-Mark.

Et ambitiøst projekt med stor statslig støtte

Projektet i Kollerup Enge har flere formål:

  • Fjerne kvælstof fra vandmiljøet ved at genslynge vandløbet, så det oftere løber over sine bredder og dermed gør området mere vådt.
  • Et dige etableres ind mod Hadsten, så risikoen for oversvømmelse af Hadsten Midtby mindskes.
  • Ny stiadgang ud i Lilleådalen fra Hadsten midtby.   


Projektet koster i alt cirka 6 millioner kroner. Staten har bevilliget 5,5 millioner kroner til det samlede projekt. Favrskov Kommune bidrager med i alt 600.000 kr.

Anlægsarbejdet forventes udført i sommerhalvåret 2020. Indvielse af området forventes i efteråret 2020.

Dato: 19. august 2019

Senest opdateret:

19. august 2019