You are here

Borgermøde om budgetforslaget for 2019-22

Som led i byrådets budgetarbejde inviteres til borgermøde onsdag 12. september 2018 kl. 19.30-21.30 i Ulstruphallerne, Nattergalevej 10 i Ulstrup.

Indledningsvis præsenterer borgmester Nils Borring de overordnede rammer for budgetlægningen og budgetforslag 2019-22. Derefter er der paneldebat med repræsentanter for de politiske partier.

Se hele budgetmaterialet her

Budgetforslaget er i høring i perioden 5.-17. september 2018. Høringssvar til budgetforslaget skal sendes til budget@favrskov.dk senest mandag 17. september 2018.

Ovenstående diagram viser, hvordan pengene i budgettet er fordelt. Kategorierne i diagrammet rummer følgende områder:

  • Børn og Skole: Folkeskoler, SFO, klubtilbud, daginstitutioner, dagpleje, udsatte børn og unge, forebyggende initiativer for børn og unge
  • Social og Sundhed: Plejecentre, hjemmepleje, sygepleje, botilbud, aktivitets- og samværstilbud, bostøtte, sundhedspleje, tandpleje, sundhedsfremme
  • Teknik og Miljø: Ejendomsdrift, natur og miljø, kollektiv trafik, vejvedligehold, grønne områder og beredskab
  • Kultur og Fritid: Idrætshaller, idrætsfaciliteter, folkeoplysning, biblioteker, musikskole, kulturelle opgaver
  • Administration og It: Borgerservice, myndighedsopgaver, adminstration, it-drift
Dato: 07. september 2018

Senest opdateret:

07. september 2018