You are here

Budgetaftale på plads i Favrskov

Et fornuftigt anlægsbudget, serviceudvidelser på ældreområdet, handicap og psykiatri og dagtilbud samt forbedrede tilbud til børn med særlige behov. Det er de væsentlige elementer i den budgetaftale for 2019-2022, som et bredt flertal i Favrskov Kommune har indgået.

Borgmester Nils Borring (A) er meget tilfreds med, at 24 af 25 byrådsmedlemmer står bag aftalen.
 
- Byrådet har gennem flere år vist stor økonomisk ansvarlighed. Det er en af hovedårsagerne til, at vi nu har mulighed for at lave et budget, som rummer pæne serviceudvidelser, mindre reduktioner og et anlægsbudget på 117 mio. kr., siger Nils Borring.
 
Budgetaftalen er næsten identisk med det budgetforslag, som Byrådet sendte i høring 5. september 2018. Høringen har resulteret i 68 høringsvar, hvoraf mange indeholder positive tilkendegivelser om det fremsatte budgetforslag.
 
- Vi har i den politiske forhandlingsgruppe været alle høringssvarene igennem og drøftet, om de giver anledning til ændringer. Det har ført til enkelte præciseringer og tilføjelser, men af hensyn til den fælles nationale budgetlægning kommunerne imellem har vi afholdt os fra at foretage yderligere udvidelser på service og anlæg, forklarer Nils Borring.
 
Borgmesteren bemærker i den forbindelse, at Byrådet i det fremlagte budgetforslag for 2019-22 har imødekommet en lang række budgetønsker fra institutioner, foreninger og de politiske partier.
 
Det endelige budget for 2019 rummer besparelser og omlægninger på 8,8 mio. kr., serviceudvidelser for 26,2 mio. kr. og anlæg for 117 mio. kr.
 
På anlægssiden går størstedelen af pengene til at vedligeholde de kommunale bygninger og veje, udbygning af vuggestuekapaciteten, forbedret indeklima i daginstitutioner og skoler, nye tiltag vedrørende kollektiv trafik og klima samt udbygning af Kulturhuset Sløjfen i Hadsten mv.
 
Dato: 28. september 2018

Senest opdateret:

25. september 2019