You are here

Favrskov klar med ny plan for beskæftigelse

Byrådet i Favrskov har netop vedtaget Beskæftigelsesplan 2018.

Den nye beskæftigelsesplan bygger videre på de gode resultater fra planen for 2017, og Favrskov Kommune vil i 2018 fokusere på følgende seks områder, hvoraf punkt fire og seks er nye fokusområder.

  1. Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes
  2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  3. Flere uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere skal i uddannelse og job
  4. Flere unge skal have tilknytning til arbejdsmarkedet
  5. Fastholdelsen af sygemeldte beskæftigede på arbejdspladsen skal styrkes
  6. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

 

Formand for arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov Kommune, Erling Kvist Andersen (A), glæder sig over, at byrådet har valgt at fastholde fokus på uddannelseshjælps- og kontanthjælpsområdet samt sygedagpengeområdet, hvor byrådet vedtog nye investeringer i forbindelse med Budget 2016-19.

- De investeringer kan man allerede nu se resultaterne af. I 2016 ansatte vi flere sagsbehandlere på de to områder, så der er blevet bedre mulighed for at hjælpe den enkelte borger. Vi har kunnet afholde flere og bedre samtaler med borgerne. Den tætte kontakt har medvirket til, at flere uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere end forventet er kommet i job og uddannelse. Vi klarer os også godt på sygedagpengeområdet, hvor vi i Favrskov har en særlig fastholdelsesindsats, som sker i samarbejde med virksomhederne. Vores indsats bliver på landsplan kaldt Favrskov-modellen, og flere andre kommuner har søgt puljemidler til at implementere modellen - og vi vil selvfølgelig bygge videre på vores gode erfaringer, siger Erling Kvist Andersen.

I 2018 bygges desuden videre på erfaringer med at få unge uddannelseshjælpsmodtagere i job og uddannelse. Den hidtidige indsats viser, at der er behov for at sætte tidligere ind med en tværgående indsats, så de unge, der ikke uddanner sig videre, kan komme i arbejde frem for at overgå til offentlig forsørgelse, når de fylder 18 år.

- Disse unge er i særlig risiko for at overgå til et liv på offentlig forsørgelse, hvis de ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet fra starten. Samtidig ved vi, at vi får mere og mere brug for de unges arbejdskraft, efterhånden som de ældre generationer forlader arbejdsmarkedet. I 2018 sætter vi derfor større fokus på de unges arbejdsliv, og vi vil skabe en mere sammenhængende og koordineret ungeindsats, siger Erling Kvist Andersen.

Også når det gælder om at få flygtninge i job, går det den rigtige vej. Pr. 1. november 2017 var målet om at 75 flygtninge kom i job eller uddannelse eller påbegyndte integrationsuddannelsen (IGU) i 2017 nået. De resultater vil Favrskov bygge videre på i 2018.

- Vi kan se, at vores indsatser har rykket flere flygtninge tættere på arbejdsmarkedet. Vi går efter at få yderligere 50 flygtninge i job, uddannelse eller IGU i løbet af næste år. Heraf skal 1/3 være kvinder. Målsætningen i 2018 er lidt lavere end målsætningen i 2017, fordi de resterende ledige flygtninge generelt er længere væk fra arbejdsmarkedet. I 2018 vil vi lave en særlig indsats for, at flygtningekvinder får en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det har stor betydning for både den enkelte flygtning og for os som kommune, at flygtninge får mulighed for at bidrage til vores fælles velfærd, udtaler Erling Kvist Andersen.

Læs mere om de konkrete målsætninger i Beskæftigelsesplan 2018

Dato: 30. november 2017

Senest opdateret:

09. april 2019