You are here

Ny kommuneplan sætter retning på fremtidens Favrskov

Favrskov Byråd vedtog på byrådsmødet 19. december Kommuneplan 2017-29 efter en offentlig høring hen over sommeren. Kommuneplanen danner rammen om de kommende års udvikling af Favrskov.

Kommuneplan 2017-29 er Favrskovs tredje kommuneplan og den mest omfattende til dato. Planen adskiller sig på flere områder fra de tidligere kommuneplaner. Ny lovgivning har nemlig gjort det muligt at tillade boligbyggeri i områder, der ellers har været holdt ude af planlægningen på grund af grundvandet. Favrskov har værdifulde grundvandsreserver særligt i den østlige del, og derfor har det været svært at finde nye områder til byudvikling. Men med den nye lovgivning anses boligbyggeri ikke længere for at være en trussel for grundvandet, og dermed kan der i fremtiden være flere byggegrunde på vej i blandt andet Hinnerup, Hadsten og Hadbjerg. Kommuneplanen giver mulighed for hele 122 hektar til nye byggeområder i Favrskov.

Også bymidterne spiller en stor rolle i den nye kommuneplan. Det gælder ikke mindst Hinnerup, hvor den nye midtbyplan nu er integreret i kommuneplanen og blandt andet ser på, hvordan der kan bygges højere og tættere og på, hvordan en eventuel letbane kan ledes igennem byen.

Borgmester Nils Borring (A) glæder sig over den nye kommuneplan, der også i fremtiden giver plads til flere borgere og nybyggere.

- Favrskov er en betydende bosætningskommune, og Kommuneplan 2017 sikrer, at vi også i fremtiden har attraktive byggegrunde i hele kommunen. Derudover tager planen højde for, at flere ønsker at bo i byerne, så her skabes plads med nye former for byggeri. Det bliver spændende at se planen blive til virkelighed i de kommende år, siger Nils Borring.

Udmøntes i lokalplaner

Kommuneplan 2017-29 realiseres gennem de kommende lokalplaner, som Favrskov Byråd behandler dels i takt med, at der opstår konkrete projekter, og dels når nye områder skal byggemodnes.

Forslaget til den nye kommuneplan var i offentlig høring fra 9. juli til 10. september 2017, og de 78 høringssvar gav anledning til en række ændringer i planen, der nu er indarbejdet i det endelige forslag. Der udarbejdes en ny kommuneplan hvert fjerde år.

Se hele Kommuneplan 2017-29 her

Dato: 22. december 2017

Senest opdateret:

22. december 2017