You are here

Udvalg på studietur i reformland

Arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov Kommune henter inspiration i København til arbejdet med reformer.

18.- 20. marts tager udvalget og chefer på området på en studietur, de har valgt at kalde "Tur i reformlandet". Titlen kommer sig af, at formålet med turen er at hente inspiration og erfaring til det videre arbejde med de mange reformer på beskæftigelsesområdet. 

Punkterne i det tætpakkede program tæller blandt andet besøg hos beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Kommunernes Landsforening og hos Jobcenter Slagelse. 

Der bliver også tid til et besøg hos Vækstcentret for socialøkonomiske virksomheder.

Her vil Arbejdsmarkedsudvalget hente inspiration til Favrskovs arbejde med at styrke samarbejdet mellem kommunen og socialøkonomiske virksomheder.

Et område, der har særligt fokus i 2015, hvor Favrskov Kommune har modtaget puljemidler fra STAR til et projekt, som netop skal fremme samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder.

Hvert udvalg i Favrskov kan bruge i alt ca. 100.000 kr. til studieture over en periode på fire år. Udgifterne finansieres af de midler, der er sat af til uddannelsesaktiviteter for de politiske udvalg i de enkelte valgperioder.

Arbejdsmarkedsudvalgets studietur til København og Slagelse er budgetteret til 26.000 kr.

 
Dato: 16. marts 2015

Senest opdateret:

16. marts 2015