Kontakt til kommunen fredag 19. maj (dagen efter Kr. himmelfartsdag)

16.05.2023

Favrskov Kommunes administration og telefonomstilling holder lukket dagen efter Kr. himmelfartsdag, fredag 19. maj 2023. Borgerservice har åbent for almindelig betjening fra kl. 9.30-12.00.


Praktiske oplysninger i forbindelse med lukkedagen:

Familierådgivningen og Børnehandicaprådgivningen

Henvendelser på børne- og familieområdet håndteres digitalt via denne del af hjemmesiden. 

Her kan du bestille et opkald mellem kl. 8-15. Alle henvendelser behandles af en vagtmedarbejder, som handler i akutte situationer. Favrskov Kommune benytter Aarhus Kommunes Børn- og ungevagt, hvis der er brug for akut hjælp vedr. børn og unge uden for administrationens træffetid (aften, nat samt weekend).
Kontakten til Børn- og ungevagten sker via Østjyllands Politi: Nærmeste politistation kan kontaktes på 114. Hovednummeret til Østjyllands Politi er 87 31 14 48.

Favrskov Bibliotekerne

Bibliotekerne har åbent fredag 19. maj. Se mere på bibliotekernes hjemmeside.  
 

Favrskov Forsyning

Telefonerne hos Favrskov Forsyning er lukket 19. maj. Akutte henvendelser vedr. spildevand kan rettes til 89 64 50 20.
 

Genbrugsstationer

Der holdes normalt åbent på genbrugspladserne 19. maj og helligdagsåbent 18. maj 2023. Tjek åbningstiderne.   
 

Rotter

Alle henvendelser vedrørende rotter, herunder indendørs i beboelse, skal anmeldes via kommunens hjemmeside.   
 

Miljøuheld

Ved miljøuheld henvises borgerne til at ringe 112.