Kulturstrategien er klar til virkeligheden

02.12.2021

Byrådet godkendte tirsdag 30. november 2021 kommunens første kulturstrategi, som det nye byråd efter nytår kommer til at sætte i spil.

Der var godkendelse hele vejen rundt i byrådssalen til kulturstrategien, der er gældende fra januar 2022. Fundamentet i strategien er tre temaer:

  • Kultur, der understøtter dannelse og demokratiforståelse
  • Kultur, der understøtter inkluderende fællesskaber, leg og læring
  • Kultur, der understøtter aktive frivillige, foreninger og fællesskaber

Strategien skal være med til at sætte retning for arbejdet med kulturen i Favrskov Kommune. Derfor er der i strategien også udpeget fem indsatsområder, der kan være med til at konkretisere arbejdet med kulturen i kommunen. Indsatsområderne er eksempelvis:
 

Sammenhængskraft på tværs – der skal arbejdes for, at alle får mulighed for at føle sig som en del af fællesskabet, på tværs af alder, by og land.

Kultur for børn og unge – kulturen hjælper den demokratiske dannelse på vej, og kunst og kultur kan være en kilde til øget livskvalitet. Derfor vil kommunen arbejde for, at børn og unge møder kunst og kultur af høj kvalitet.

Det særlige i Favrskov Kommune – der er kulturelle tilbud i kommunen, etablerede fællesskaber og en varieret natur, der inspirerer og inviterer til mange forskellige aktiviteter. Kommunen vil arbejde for at understøtte, udnytte og styrke de mange muligheder.

Steen Thomasen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, har været med i arbejdet med den nye kulturstrategi. Han glæder sig til at se den blive foldet ud i de kommende år:
 

- Det er det nye byråd, der kommer til at sætte kulturstrategien i spil og få den ud af leve. Det kan blandt andet ske ved at udarbejde en handleplan, der kan være med til at gøre tiltagene endnu mere konkrete. Nu er der i hvert fald skabt et godt fundament for at arbejde grundigt videre med kulturen i Favrskov Kommune.

Se kulturstrategien