Kulturstrategien på vej til godkendelse i byrådet

04.11.2021

Favrskov Kommunes første kulturstrategi er på trapperne efter borgerinddragelse og en grundig proces. Senest har Kultur- og Fritidsudvalget nikket ja til indholdet, og 30. november 2021 venter behandling i byrådet.

Fundamentet i strategien er tre temaer:

  • Kultur, der understøtter dannelse og demokratiforståelse
  • Kultur, der understøtter inkluderende fællesskaber, leg og læring
  • Kultur, der understøtter aktive frivillige, foreninger og fællesskaber.

Via en spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterviews og et arbejdsmøde i InSide med borgere, politikere og interessenter er de tre temaer blevet bearbejdet og drøftet, så de er blevet til fem indsatsområder i Kulturstrategien. Ambitionen er, at de fem indsatsområder skal bidrage til, at Favrskov Kommune er et godt sted at leve:

  • Synlighed og tiltrækning
  • Sammenhængskraft på tværs
  • Rammer for kulturen
  • Kultur for børn og unge
  • Det særlige i Favrskov Kommune.

Se et udkast til Kulturstrategien 

Kulturstrategien er gældende fra 2022, og erstatter dermed ”Politik for Kultur, fritid og Idræt” fra 2009.