Landsbyrådet får vigtig tilknytning til politisk udvalg

04.03.2022

Med en organisatorisk placering under det nye Plan- og Landdistriktsudvalg er vejen banet for et godt samspil og en mere aktiv rolle for Landsbyrådet.

Byrådsmedlem Simon Buus Olsen er ny formand for Landsbyrådet, og med sig fra byrådet har han Grethe Villadsen og Torben Christensen. De er alle tre med i Landsbyrådets forretningsudvalg sammen med syv repræsentanter fra landsbyerne.

Tidligere var Landsbyrådet organiseret under Kultur & Fritid, men i det nye byråd ligger Landsbyrådet nu under Plan- og Landdistriktsudvalget (PLU). Det er den helt rette placering, mener Simon Buus Olsen:
- Landsbyerne har eksempelvis fokus på trafiksikkerhed, udvikling i landområderne, økonomi og vigtigheden i at have en landsbypolitik. Mange af de emneområder hører mere naturligt til under fagområdet Teknik og Miljø og PLU. Vi vil fremadrettet kunne få en mere proaktiv rolle og være en mere tydelig stemme i det politiske arbejde, da der er nogle helt oplagte snitflader til PLU.


Den eksisterende Landsbypolitik, der er fra 2009, trænger til fornyelse, og Landsbyrådet har ytret ønske om at sætte gang i en proces med at få en Landdistriktspolitik i stedet, godt båret af borgerinddragelse.

Nils Borring, formand for Plan- og Landdistriktsudvalget, ser frem til samarbejdet med Landsbyrådet.
- Landsbyrådet repræsenterer en stor del af kommunens indbyggere, og de kan derfor komme med vigtige input til os i forhold til ønskerne i landsbyerne og det åbne land, siger Nils Borring.
 

Læs mere om Landsbyrådet

Læs mere om Plan- og Landdistriktsudvalget