You are here

Lokale medlemmer søges til naturråd

Der skal oprettes lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegningen af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort

Regeringen har besluttet, at der skal oprettes lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegningen af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Grønt Danmarkskort er det nationale kortværk over naturrelaterede udpegninger.

Formålet er at skabe overblik over Danmarks sammenhængende natur samt være værktøj for planlægning til mere sammenhængende natur i og mellem kommuner.

Hvem kan deltage?

Naturrådet kan bestå af op til 20 medlemmer fra relevante landsdækkende og lokale foreninger og organisationer inden for de fire kommuners geografiske udstrækning.

Naturrådene skal repræsenteres ligeligt mellem hhv. erhvervsorganisationer, og organisationer der varetager naturinteresser.

Interesserede foreninger og organisationer skal komme med deres indstillinger i perioden 15. oktober til 15. november 2017.

Se alt om projektet her.

Dato: 13. oktober 2017

Senest opdateret:

20. oktober 2017