Lyttestrategier til gavn for de ordblinde elever

16.11.2023

Lokale fondsmidler har gjort det muligt at arbejde med lyttestrategier sammen med ordblinde elever i 6.-8. klasse. Ordblindeprojektet er nu afsluttet, og erfaringerne er på vej ud til dansklærerne på skolerne. De involverede elever har taget godt imod de nye lyttestrategier.

- Det var dejligt at kunne snakke med om fortællingen i klassen, fordi vi lyttede. Sådan lyder en af erfaringerne fra en ordblind elev, der har deltaget i projektet, mens Victoria Hansen, læsevejleder på Tungelundskolen i Thorsø, siger:
- Eleverne er bedre til at holde fokus, når vi lytter, og de elever, der sjældent deltager i mundtlige samtaler bagefter, deltager i højere grad. At lytte og arbejde med lyttestrategier skaber mere lige deltagelsesmuligheder for de ordblinde elever.

Læsekonsulent Mette Mondrup er tovholder på projektet, og hun har samlet tilbagemeldingerne sammen fra både lærere og elever.
- Vi har haft eksterne undervisere på i forløbet, og de har præsenteret både elever og lærere for forskellige lyttestrategier og metoder. Det kan være noget med at bruge emojies eller billeder for at kunne huske handling og stemning i historien, og det kan være noget med at tage noter, hvis det passer eleven bedre. De ordblinde elever har været gode til at sætte ord på arbejdet med lyttestrategierne, både i forhold til at beskrive deres oplevelser af at lytte og samtidig deres præferencer for de afprøvede strategier, og hvilke de syntes fungerede bedst, siger Mette Mondrup.

De deltagende skoler har nu gennemført prøvehandlinger, hvor de har arbejdet i et forløb med lydfortællinger og lyttestrategier ude i klasserne.
Om det arbejde siger læsevejleder Tina Carlsen Randsbæk, Haldum-Hinnerup Skolen, i evalueringen:
- Det var godt at være på kursus og få arbejdet med lyttestrategierne – at få disse i hænderne sammen med nogle ordblinde elever. Det gør, at det også som dansklærer og læsevejleder er nemmere at omsætte sammen med eleverne i klassen efterfølgende. Man kan se og høre mange ting, men disse lagres bedst, når man har haft dem i hænderne.
 

Erfaringerne fra projektet bliver nu delt med dansklærerne ude på folkeskolerne i Favrskov Kommune.

- Det er en kreativ, elevinvolverende og inkluderende undervisningsmetode, og det er godt, at alle får indsigt i metoden og adgang til materialerne. På den måde får vi prikket lidt til den mere traditionelle forståelse af at efterarbejde noget lyttet via adgangen til de afprøvede lyttestrategier. Projektet har været en succes og en øjenåbner for de ordblinde elever, der har fået nye redskaber i form af strategierne, som de kan bruge, når der lyttes. Yderligere har dette fokus medført, at de ordblinde elever har haft en stor stemme og har været meget aktive ind i at reflektere over, hvad der virker godt og mindre godt i en lytteproces, hvad der skal til, for at blive en mere aktiv lytter.  Disse erfaringer har været meget nyttige og givtige for de ordblinde, der ofte er vant til at lytte meget, og dette projekt har kun øget indsigten generelt i forhold til, hvad det at lytte og lytte aktivt kan. Erfaringen gennem det praktiske arbejde i klasserne viser, at de øvrige elever også kan have gavn af at bruge metoderne, understreger Mette Mondrup.