Musikskolen og PPR lyser på det, der virker

15.12.2023
Samarbejde mellem musikskolen og PPR
Videorefleksion i musikskolen sammen med PPR

Med specialpædagogiske greb, samarbejde i klasseværelset og videorefleksion har Favrskov Musikskole og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) gang i et spændende samarbejde, der gør medarbejderne endnu dygtigere og styrker det inkluderende fællesskab.

Byrådspolitikerne afsatte i efteråret 2021 midler til at skabe flere inkluderende fællesskaber, og de har opfordret kulturinstitutioner som musikskole og biblioteker til at byde ind. Den opfordring har Favrskov Musikskole taget til sig og tænkt i klyngesamarbejde og overgange fra eksempelvis børnehave til skole. PPR og Musikskolen har derfor indgået et samarbejde om at udvikle et kompetenceudviklingsforløb for teams i førskoler, som ønsker at bruge musik og bevægelse til at styrke børns trivsel og deltagelsesmuligheder i fællesskaber. Sammen med PPR har musikskolen udviklet et otte ugers forløb for førskolegruppen, hvor en musikskolelærer underviser i sang, musik og bevægelse, i tæt samarbejde med pædagogerne i førskolen. PPR-kollegaer byder ind med specialpædagogiske greb og støtte til at facilitere refleksionsmøderne, hvor musikskolelærer og pædagoger i førskolen sammen reflekterer over og udvikler på praksis.

 

Lyser på det, der virker

Mette Sandahl, leder af Favrskov Musikskole, forklarer:
- Vi har kørt nogle pilotprojekter, og i foråret 2022 gennemførte vi seks forløb på Lilleåskolen, Korsholm Skole og Haldum-Hinnerup Skolen. I 2023 har vi haft et forløb på Østervangskolen i Hadsten, som vi gentager i 2024. I undervisningen er vi optaget af, hvordan musikskolelæreren arbejder i praksis, og vi er systematiske i vores refleksion over praksis. Med i de timer er selvfølgelig førskolens pædagoger. Vi arbejder med co-teaching, struktur, socialt samspil, positiv kontakt, kommunikation og differentieret undervisning. Musikken kan give børn styrke til at være en del af et fællesskab og turde være sig selv i det.
Rikke Høgholm Pedersen, skolekonsulent i PPR, uddyber:
- Vi arbejder med positiv adfærdsstøtte og lyser på det, der virker. Når vi roser, fejrer og belønner, får barnet større bevidsthed om, hvad den voksne gerne vil have mere af. At fortælle børn, hvad der forventes af dem, gør det lettere for børn at efterleve forventningerne, fremfor når de får besked om, hvad de ikke skal. Vi arbejder hele tiden målrettet på at skabe gode og trygge læringsrum, hvor barnet har de bedste deltagelsesmuligheder. Det kan være at bruge piktogrammer, der fungerer som visuel støtte, så der ikke er behov for så mange ord og beskeder, og i starten af en time kan det give ro at sætte børnenes navne på stolene, så de ved, hvor de skal sidde. Mange af de greb gør, at underviseren og pædagogerne kan skabe overblik over, hvad der skal ske. Det gør børnene trygge, så de kan læne sig ind i fællesskabet.

 

Den røde tråd

Mette Sandahl understreger desuden, at den systematiske refleksion over undervisningen også viser, hvor rammesættende musikken kan være for, hvad der skal ske, så musikken nærmest er med til at guide eleverne igennem undervisningen.
- Samtidig er der en vigtig bonuseffekt, og det er, at eleverne lærer nogle musikfaglige metoder og rutiner. Dem kan vi arbejde videre med og skabe genkendelighed, når de efterfølgende møder musikskolen i 0. klasse, og hvis de efterfølgende vælger at tilmelde sig et hold i musikskolen. Så er der en rød tråd og allerede noget, de kender til. Og vi ved, at det også er godt for de børn, der eksempelvis er særligt udfordrede. Vi bliver simpelthen bedre til at aflæse børnenes behov og skabe læringsrum der skaber de bedste betingelser for et inkluderende fællesskab, siger Mette Sandahl.

 

Sætter sig selv i spil

Rikke Høgholm Pedersen har også været med til at introducere musikskolens 25 ansatte for videorefleksion som værktøj til i fællesskab at sætte fokus på refleksion over og videndeling om den pædagogiske praksis. Igen handler det om at lyse på det, der virker og hele tiden med børnene i centrum, da de små justeringer i undervisningen i sidste ende skal være til gavn for dem.
- Jeg er meget imponeret over, hvor åbne musikskolens medarbejdere har været over for egen praksis. De sætter sig selv i spil og er nysgerrige på egen praksis. Her siger de ikke, hvad de gør. Her kan vi på videoen se, hvad de faktisk gør. Så udvælger de tre minutter, hvor de lykkes med deres undervisning, og så snakker vi ud fra det. Dermed er medarbejderne i musikskolen også med til at spille hinanden gode, påpeger Rikke Høgholm Pedersen.
For nogle har videooptagelserne været grænseoverskridende, og det har det også for nogle af de pædagogiske personaler, men allerede nu er de ved at være trygge i det, siger Mette Sandahl:
- Det er meget lavpraktisk, at vi har en tjekliste eller drejebog med opmærksomhedspunkter, og den løber vi igennem ved videorefleksionerne, hvor flere medarbejdere deltager. Sådan en fælles refleksion er netop med til at udvikle vores pædagogiske praksis, og det kan være svært at nå det i en decentral organisation som vores. Vi lærer af hinanden og slipper for ’synsninger’, da videorefleksionerne er så konkrete. Og så er det en positiv oplevelse, fordi vi ikke er på jagt efter fejl. Det har faktisk affødt, at en lærer filmer de fleste af sine timer, fordi det er så lærerigt, lyder det fra Mette Sandahl.

 

Ledere med videorefleksion

Rikke Høgholm Pedersen glæder sig over, at musikskolen sætter den høje faglighed i spil, så den kan udvikles endnu mere.
- Hvis alle daginstitutioner, skoler og dagplejen brugte videorefleksion, så ville vi lynhurtigt kunne flytte den pædagogiske praksis. For så ville vi have mere data at gå ud fra i stedet for at tale om, hvad vi tror, vi gør. Det flytter altså noget, men selvfølgelig kræver det tid og mod, siger Rikke Høgholm Pedersen.
- Det vil være spændende at se, hvis vi også brugte videorefleksion på ledelsesniveauet, tilføjer Mette Sandahl.